Haberler Tüm Liste

Duyurular Tüm Liste

25 EYL 2020

2020 - 2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR

14 Eylül 2020 tarihinde yapılan yazılı sınav neticesinde, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına 2020 - 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için kesin kayıt hakkı kazananların listesi aşağıda sunulmuştur .19 Eylül 2020 tarihinde yapılan bilim sınavı neticesinde, İslam Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programına 2020 - 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için kesin kayıt hakkı kazananların listesi aşağıda sunulmuştur .

23 EYL 2020

2020-2021 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı ve Derslerin Yürütülmesi

Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine,2020-2021 Güz Dönemi haftalık ders programı, açılacak dersler ve derslerin verilme şekline ilişkin bilgilendirmeyi ilgilerinize sunarız. Derslerimiz 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programı için TIKLAYINIZİslam Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı Haftalık Ders Programı için TIKLAYINIZ*%100 uzaktan yapılacak dersler çevrimiçi LMS Perculus plus sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Dersler yalnızca dijital ortamdan takip edilebilir.**“HİBRİT” olarak yapılandırılan dersler sınıfta yüz yüze takip edilebileceği gibi aynı anda dijital ortamdan da takip edilebilecektir. Sınıfta yapılan dersler LMS Perculus plus sistemi üzerinden çevrimiçi öğrenciye ulaştırılacaktır.***Yüksek Lisans ve Doktora programları müfredatında yer alan TSV566 ve TSV638 SEMİNER dersi sunumları, dersi alacak tüm öğrenciler için Tasavvuf Araştırmaları Günleri 2020 kapsamında yapılacak etkinlik haftası içinde gerçekleştirilecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgilendirme dönemin ilk haftası itibariyle öğrencilerimize ulaştırılacaktır.

27 TEM 2020

Panel Daveti: Tasavvuf Araştırmaları Uluslararası Yaz Okulu 2020 Kapanış Paneli

Kapanış Paneli 28 Temmuz 2020 Salı saat 12.30-14.30Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu “Kapanış Paneli”ne davetlisiniz. Panele katılmak için aşağıda verilen webinar linkine Panel saatinde tıklamanız yeterlidir. https://zoom.us/webinar/register/WN_uvZNsqRtSTS0TV9Aih8m8QÜsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın açılış konuşmalarının da yer alacağı programa yaz okulunda dersler veren tüm hocalarımız katkı sunacaktır. Panel, Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olup, Panele Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut, Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Reşat Öngören, Doç. Dr. Mohammed Rustom, Dr. Öğr. Üyesi Omneya Ayad ve Öğr. Gör. Arzu Eylül Yalçınkaya canlı olarak, Prof. Dr. William Chittick, Prof. Dr. Omid Safi, Prof. Dr. Ebrahim Moosa ve Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek Güldütuna yaz okulu hakkında geri bildirimlerini sunacakları kayıtlarla katılacaklardır. Panele katılım ücretsiz olup herhangi bir kayıt işlemine gerek bulunmamaktadır. Panel simultane tercüme desteği ile gerçekleştirilmektedir.Webinar ortamında Panele bağlanan ilk 500 kişi simultane imkânıyla Paneli dinleyebilecektir. Daha sonra gelen katılımcılar youtube'a yönlendirilecektir. Youtuba katılımcıları için simultane seçeneği bulunmamaktadır. Webinar Simultane seçeneği için;SİMULTANE OLARAK TERCÜME YAPILACAKTIR. SİMULTANE TERCÜMEYİ DİNLEMEK İÇİN, PANELE LİNK ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLADIKTAN SONRA, EKRANIN EN ALTINDA YER ALAN “INTERPRETER” YAZISINA TIKLAYIP, OLUŞAN İKİ SEÇENEK İÇERİSİNDEN “GERMAN” TUŞUNA BASMALISINIZ. SİSTEM TÜRKÇE’Yİ DESTEKLEMEDİĞİNDEN, TÜRKÇE TERCÜME “GERMAN” KANALI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. AYNI KANALDAN TERCÜMAN, TÜRKÇE KONUŞMALARI İNGİLİZCEYE DE ÇEVİRMEKTE OLACAĞINDAN, EKRANA GERİ DÖNMEK YANİ ORTAM SESİNİ DUYMAK İÇİN YENİDEN “ENGLISH” TUŞUNA GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ. BU DURUMDA EKRANDA HANGİ DİL KONUŞULUYORSA ONU DİNLİYOR OLACAKSINIZ. 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!