Duyurular Tüm Liste

07 ŞUB 2023

BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ HAKKINDA

Rektörlüğümüzde yapılan değerlendirmeyle bugünden itibaren hafta sonuna kadar (07-12 Şubat 2023) yapılacak bütünleme sınavlarının, 13-19 Şubat 2023 tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir.Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

24 OCA 2023

HAFTALIK DERS PROGRAMI - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2022 - 2023 Bahar Dönemi haftalık ders programı için  TIKLAYINIZTasavvuf Kültürü ve Edebiyatı TEZSİZ Yüksek Lisans Programına yeni başlayan öğrencilerin haftalık ders programı için TIKLAYINIZTasavvuf Kültürü ve Edebiyatı TEZLİ Yüksek Lisans Programına yeni başlayan öğrencilerin haftalık ders programı için TIKLAYINIZ

24 OCA 2023

İŞ HAYATI VE MÂNEVİYAT PANELİ

Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “İŞ HAYATI VE MÂNEVİYAT” konulu panel 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 11.00-14.10 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Panel Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenecek olup, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Youtube kanalından ve Üsküdar Üniversitesi TV’den canlı izlenebilecektir.Programa katılım ücretsizdir ve herhangi bir kayıt işlemi gerektirmemektedir.Programa katılımınızdan mutluluk duyarız.“İŞ HAYATI VE MÂNEVİYAT”15.01.2023 PazarSaat 11.00-14.10Ü.Ü. Nermin Tarhan Konferans SalonuÜ.Ü. TV Yayın Linki: https://tv.uskudar.edu.tr/canli-yayinÜ.Ü Youtube Kanalı Linki: https://www.youtube.com/@UskudarUniversitesiGoogle/streams I. BölümOturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek Güldütuna“Ahlak ve Etik Kavramlarına Bakış”Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek Güldütuna“İş Ahlakı: Temel Kavramlar”Dr. Y. Fahir Zülfikar"Uzakdoğu Üretim Sistemlerinin Kökenindeki Değerler"Oğuzhan Gürsoy“İş Dünyasının Geleceği ve Geleceğin Yetkinliklerine Tasavvufi Kavramlarla Yaklaşmak”E. Ebru ArslanSoru ve CevapARAII. BölümOturum Başkanı: Dr. Y. Fahir Zülfikar“Yeni Nesil Lider Tasvirinde Önemli Kavramlar”Yeliz Merdan“Çalışma Hayatında Hizmetkar Liderlik”Ülkü Bozkurt“Sistemsel ve Beşeri Dinamikler Perspektifinden Geleceğin Organizasyonları ve Liderlik”Pınar Ersoy ÖzdoğruSoru ve Cevap

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf düşüncesi olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Haberler Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!