Projeler

Meşkûre Sargut Hâtırasına "Kadın ve Tasavvuf" Sempozyumu

Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu"10 Şubat 2018 Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı işbirliği ile her yıl “Meşkûre Sargut Hatırasına” başlığı altında, tasavvuf kültürü ve literatürüne katkı yapmış önemli şahsiyetleri anmak gayesiyle bir program düzenlemektedir. 2018 yılı kapsamında 10 Şubat 2018 tarihinde "Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. Program, Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan canlı…

Detaylı Bilgi
Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Annemarie Schimmel Sempozyumu"

Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Annemarie Schimmel Sempozyumu"13 Şubat 2021 Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı işbirliği ile her yıl “Meşkûre Sargut Hatırasına” başlığı altında, tasavvuf kültürü ve literatürüne katkı yapmış önemli şahsiyetleri anmak gayesiyle bir program düzenlemektedir. 2021 yılı kapsamında 13 Şubat 2021 tarihinde "Annemarie Schimmel Sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. Program,  Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları…

Detaylı Bilgi
TAG 2020 II. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİTASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜTasavvuf Araştırmaları Günleri 25-26 Aralık 2020 Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 2020 Bilimsel çalışmalar giderek ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslâm bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, târihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mîmârîye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset…

Detaylı Bilgi
TAG 2019, ULUSLARARASI "FÜTÜVVET SULTÂNI EBU'L-HASAN HARAKANÎ" SEMPOZYUMU VE TASAVVUF ARAŞTIRMALARI TEZ ATÖLYESİ

TASAVVUF ARAŞTIRMALARI GÜNLERİ (TAG) 2019 Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenmekte olan Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TAG bu sene Uluslararası “Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî” Sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda TAG kapsamında Enstitüde yürütülmekte olan lisansüstü çalışmaların konu edileceği “Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi”…

Detaylı Bilgi
TAG 2018, I. ULUSLARARASI TASAVVUF ARAŞTIRMALARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Tasavvuf Araştırmaları GünleriI. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  9-11 Mart 2018TAKDİMBugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler…

Detaylı Bilgi
I. ULUSLARARASI KYOTO KENAN RİFAİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI KYOTO KENAN RİFAİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ SEMPOZYUMUIslamic Studies and Sufi Studies in Academia: Rethinking Methodologies (İslam Araştırmaları ve Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem Arayışı) başlıklı I. Uluslararası Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu 20-21 Mayıs tarihlerinde Kyoto’da düzenlenecektir. Sempozyum İslam araştırmalarının farklı ülkelerde günümüze değin nasıl yapılandırıldığı sorusunu gündeme getirecektir. İslam araştırmaları tasavvuf alanına odaklanarak, bu çalışmaların Amerika, Çin,…

Detaylı Bilgi
"İKİ DOĞUNUN KÖPRÜSÜ: TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI" PROJESİ

PROJE ÖZETİProjenin amacı iki ülke araştırma kurumları arasında mevcut akademik ve araştırma kapasitelerinin bir araya getirilerek kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesidir. Proje, Japonya ve Türkiye arasında tasavvuf alanı imkânlarının kuracağı köprü ile akademik ve kültürel işbirliğini geliştirecektir.Tasavvuf, akademik açıdan doktrin, toplumsal yaşamdaki kültürel ve ahlaki boyutları ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel yapısına yönelik kapsamlı bir ilgi alanı ortaya koymaktadır. Bu yöndeki…

Detaylı Bilgi

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!