Araştırma ve Geliştirme

Enstitümüz araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik planıyla uyumludur.

Enstitümüzün Araştırma Stratejisi:

Ar-Ge kaynaklarını ve etkinliğini artırmak,

Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek,

Enstitü bünyesindeki öğretim elemanları ile öğrencilerin yüksek bir motivasyon ile birlikte çalışma ve araştırma sürecini desteklemek,

Ulusal öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni bilgiler üreterek insanlığa ve bilime katkıda bulunmak,

Bilimsel bilgi üreterek, yayma ve toplumun kullanımına sunmak

Proje desteklerinin etkin kullanımını sağlamak için öğretim üyelerini ve öğrencilerimizi bilgilendirmek

Öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin uluslararası işbirlikleri ve çalışmalar içerisinde yer almalarını sağlamak, teşvik etmek.

Üniversitemizde öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!