Haberler Tüm Liste

Duyurular Tüm Liste

20 OCA 2020

Meşkûre Sargut Hatırasına Programı 2020

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Kerim Vakfı işbirliği ile Meşkûre Sargut Hatırasına başlığı altında, tasavvuf kültürü ve literatürüne katkı yapmış önemli şahsiyetleri anmak gayesiyle her yıl bir program düzenlemektedir. Bu yıl 9 Şubat 2020 Pazar günü Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan programımızı teşriflerinden mutluluk duyarız.“Meşkûre Sargut Hatırasına” Programı, 9 Şubat 2020 Pazar I. Bölüm12.30 – 13.30    Açılış KonuşmalarıAnma Konuşmaları, “Meşkûre Sargut”13.30 – 15.30  “Mânâ Eri Mesnevîhan Şefik Can Dede” PaneliPanel BaşkanıProf. Dr. Emine Yeniterzi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür YardımcısıKonuşmacılarSadık Yalsızuçanlar, Televizyon Programcısı Araştırmacı Yazar“Sertarîk Mesevîhân Şefik Can’ın eserlerindeki özellik”Bahar Can, Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim Ve Kültür Vakfı Başkan Yrd.“Şefik Can’da duygu derinliği”Faruk Hemdem Çelebi, Hz.Mevlânâ’nın 22 Kuşak torunu ve Uluslararası Mevlânâ Vakfı Başkanı“Hocam Şefik Can”Hayat Nur Artıran, Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim Ve Kültür Vakfı Bşk.“Sertarîk Mesnevîhân Şefik Can’ın Muhammedî Ahlakı”15.30 - 16.00   ARA ve İKRAMII. Bölüm16.00 – 16.45       Lâ Edrî Tasavvuf Mûsikisi Konseri***Program halka açık olarak gerçekleştirilecek olup, Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan canlı olarak yayınlanacaktır. 

15 OCA 2020

Final ve Bütünleme Sınavları Takvimi

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı altında yürütülen Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları ve İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı için 2019-2020 Güz Dönemi Final ve bütünleme takvimi açıklanmıştır. Takvime ulaşmak için TIKLAYINIZ

08 OCA 2020

BİLDİRİ ÇAĞRISI,Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu (TAG 2020)

BİLDİRİ ÇAĞRISITasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 2020Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi, 27-28 Mart 2020Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 27-28 Mart 2020 tarihlerinde bir Öğrenci Sempozyumu düzenlemektedir. Sempozyum, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans programları ve İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı doktora programında yapılmakta olan çalışmaların ortaya çıkarılması, karşılıklı değerlendirilmesi ve çalışma gruplarının kurulması amacıyla yapılmaktadır.Sempozyuma Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğrencileri ve mezunları başvurabilir. Başvuruda bulunacak öğrenciler hazırladıkları bildiri özetlerini aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde gönderebilir.Başvurularınızı bekliyoruz.Sempozyum TakvimiBildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi              : 15 Şubat 2020Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması                 : 28 Şubat 2020Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi     : 20 Mart 2020Sempozyum Tarihi                                             : 27-28 Mart 2020 Açıklamalar:Bildiri özetleri en az 250, en çok 500 kelime içerecek şekilde hazırlanarak tag@uskudar.edu.tr adresine gönderilmelidir.Gönderilen özetler sempozyum komitesince değerlendirilerek sonuçlar hakkında başvuru sahiplerine e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri yazarlara gönderilecek yazım kılavuzuna göre hazırlanarak en az 5, en çok 10 sayfa (tablo ve resimler hariç) olacak şekilde hazırlanmadır.Bildiri sunumlarının süresi 15 dakikadır.  Sempozyum hakkındaki sorularınız için irtibat adresi tag@uskudar.edu.tr

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!