Haberler Tüm Liste

Duyurular Tüm Liste

13 EYL 2021

TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KABUL SINAVI HAKKINDA

TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ADAYLARININ DİKKATİNE,Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi öğrencilerini kabul edecektir. Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli yüksek lisans kabul sınavı 15 Eylül 2021 Çarşamba günü 17.00-18.30 saatlerinde Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke, A Blok 2. Kat 205 ve 204 nolu sınıflarda yapılacaktır. Sınava girecek adaylar sınıf kapısında asılı listelerden isimlerini bularak sınıftaki yerlerini alabilirler.Sınav öncesinde tüm adaylara başarılar dileriz.Pandemi nedeniyle, Üniversite binalarına giriş yapacak olanların iki doz aşılarını tamamlamış olmaları, aşısı olmayan kişilerin ise son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunu girişte göstermeleri gerekmektedir. Buna göre iki doz aşısı ya da son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu olmayanlar binaya alınamayacaktır. Bu hususu önemle dikkatinize sunarız. Sınavlarda daha önce sorulmuş sorular için https://bit.ly/3nqRZ9A adresini ziyaret edebilirsiniz.Sınav sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve adres bilgisi aşağıda yer almaktadır.Üniversitemiz salgın ile ilgili tüm önlemleri almış bulunmaktadır.Adaylar sınav salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kendileri için işaret edilen yerlere oturacaklardır.Sınav süresince adaylarımızın maskelerini takıyor olmasına dikkat edilecektir.Sınav süresince adayların aralarında malzeme alışverişi yapmaması  beklenmektedir.Diğer hususları sınav gözetmeni öğretim elemanlarımız yönlendirecektir.Adres: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

19 AĞU 2021

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Elemanı Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya’nın “Ken'an Rifai: Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı” kitabı Nefes Yayınevi’nden çıktı

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Elemanı Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya’nın “Ken'an Rifai: Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı” kitabı Nefes Yayınevi’nden çıktı. Kitap hakkında yayınlanan bazı görüşler aşağıda yer almaktadır. Prof. Dr. Reşat Öngören “Elinizdeki kitap Osmanlı ile Cumhuriyet dönemini idrak eden şeyhlerden Ken’ân Rifâî hakkında yapılmış doktora seviyesinde ilk akademik çalışmadır. Belgelere dayalı ciddi ve uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olan bu çalışmada, “gelenek ile modern arasındaki köprü şahsiyet” şeklinde nitelenen Ken’ân Rifâî, geleneği değişen şartlara uygun formlarla aktardığı için tasavvufu fikir ve sanat planında yeni döneme taşımayı başarmış en önemli isimlerdendir. “Dem bu demdir” diyerek yaşadığı ânı değerlendirmeyi esas alan tasavvuf ehli için ne geçmişe hayıflanmak ne de gelecek için endişe duymak söz konusudur. Bu tavrı benimseyen birçok şeyh gibi Ken’ân Rifâî de Cumhuriyet ile birlikte din ve gelenek açısından radikal dönüşümün yaşandığı bir zaman diliminde eserleri ve etkili sohbetleriyle tasavvufu gönüllere âdeta bir gergef gibi dokumuştur. Zor dönemlerde meşâyihin denge ve istikrar unsuru olarak ne büyük işler başardığını gözler önüne sermesi bakımından bu kitap, araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olmaya aday durumundadır.”

25 AĞU 2021

III. TASAVVUF ARAŞTIRMALARI YAZ OKULU KAPANIŞ PANELİ

Kapanış Paneli, 8 Ağustos 2021 Pazar günü Yaz Okulu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panel, Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut ve Üsküdar Üniversitesi Üst Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Panel, Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Reşat Öngören, Prof. Dr. Carl W. Ernst, Prof. Dr. Yasmin Saikia, Doç. Dr. Rick Colby, Dr. Öğr. Üyesi Mamarame Seck, Dr. Öğr. Üyesi Tehseen Thaver, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Güldütuna, Dr. Öğr. Üyesi Omneya Ayad ve Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya katılımlarıyla gerçekleştirildi. Panel, Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü yönetiminde 2021 Yaz Okulu Lâ Edrî Tasavvuf Mûsikîsi Konseri ile tamamlandı. Kapanış Paneli Türkçe video kaydı için: https://bit.ly/3jCB0h7Kapanış Paneli İngilizce video kaydı için: https://bit.ly/3krvwpZ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!