Duyurular Tüm Liste

05 MAY 2023

ELLİ YILIN ARDINDAN VEYSEL’İ SÖYLEMEK, VEYSEL’İ ANLAMAK PANELİ

UNESCO tarafından Türkiye’nin teklifi ile, Aşık Veysel’in vefatının 50.yıldönümü 2023 yılı UNESCO’nun Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programına alınmış, 2023 senesi tüm Dünyada Aşık Veysel yılı olarak ilan edilmiştir.Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfı ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı iş birliğiyle “Elli Yılın Ardından Veysel’i Söylemek, Veysel’i Anlamak” konulu bir panel düzenlenecektir. Panel, 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan canlı yayınlanacaktır.Programı aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.https://tv.uskudar.edu.tr/“Elli Yılın Ardından Veysel’i Söylemek, Veysel’i Anlamak”Yer: Ü.Ü. Nermin Tarhan Konferans SalonuTarih ve saat: 11 Mayıs 2023 Perşembe 14.00-15.30Program Akışı:TakdimAçılış Konuşmaları:14.00-14.30Prof. Dr. Emine YENİTERZİTasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür YardımcısıTasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Nevzat TARHANÜsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Üst Yönetim Kurulu BaşkanıPanel:14.30-15.30Doç. Dr. Sıtkı Bahadır TUTUEge Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Türk Müziği BölümüDr. Öğr. Üyesi Hande DEVRİM KÜÇÜKEBEEge Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Türk Müziği BölümüÖğr. Gör. Ali Hikmet GÖKÇENEge Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Türk Müziği BölümüProgram Hakkında:Panel: Elli Yılın Ardından Veysel’i Söylemek, Veysel’i AnlamakÂşığın ustalığını belirleyen husus, şiiri ne kadar uyaklı söylediği, sazı teknik anlamda ne kadar başarılı çaldığı veyahut bir ezgiyi ne kadar özgün şekilde bestelediği değildir. Zira, âşıkların icra ettikleri, yüzyıllarca işlenerek mükemmelleşmiş ezgilerin motifleri, cümleleri, hatta bazen ezginin tamamı âşıktan âşığa mîrâs bırakılmakta, âşıklar arasında ödünçlenmektedir. Önemli olan yeni sözü geleneksel unsurlarla yoğurup, ezgiyle en başarılı şekilde eşleştirmek ve işlemektir ki, Veysel göçünce geride kalan sazı garip bülbül gibi âh ü zâr etmesin. Veysel’in Türk kültür ve sanat hayatının zirvelerinden biri olmasının sebebi işte budur; sözle ezgiyi birleştirmede gösterdiği başarı tüm insanlığa birlik olmanın gereğini ve yollarını anlatabilmesini sağlamıştır.Özellikle “uzun ince bir yol” ve “kara toprak” gibi metaforlarla kültür dünyamıza, bunun da ötesinde toplumsal değerlerimize zenginlik katmıştır. O bizden biriydi, Âşık Veysel artık “Veysel” olarak atıf alan bir fenomendi. Veysel, görmeyen gözlerin sahibi, bize gönül gözüyle bakmayı öğütlemiş, ancak gönül gözüyle görülen gerçekleri ve güzellikleri anlatmıştı ki, o dünyada seni, beni hor görmek yoktu. Panelde, Âşık Veysel’i ortaya çıkaran kültür birikimi, Veysel’in bu birikimi nasıl yeniden terkîb ederek estetik heyecan uyandırdığı, sözü-ezgiyi nasıl söylediği, söylenenden ne anlaşıldığı/ne anlaşılabileceği ve Veysel etkisinin yansımaları konu edilecektir. Ayrıca, bu hususların değerlendirilmesi sırasında Veysel’in eserleri seslendirilecek, başka bir deyişle Veysel’i anlamak için Veysel söylenecektir. 

11 NİS 2023

HAFTALIK DERS PROGRAMI - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2022 - 2023 Bahar Dönemi ders programı için  TIKLAYINIZTasavvuf Kültürü ve Edebiyatı TEZSİZ Yüksek Lisans Programına yeni başlayan öğrencilerin haftalık ders programı için TIKLAYINIZTasavvuf Kültürü ve Edebiyatı TEZLİ Yüksek Lisans Programına yeni başlayan öğrencilerin haftalık ders programı için  TIKLAYINIZ

06 HAZ 2023

2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE TAKVİMİ

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ FİNA-BÜTÜNLEME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf düşüncesi olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Haberler Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!