Haberler Tüm Liste

Duyurular Tüm Liste

24 OCA 2022

REKTÖR BULUŞMALARI

“Rektör Buluşmaları” 26 Ocak 2022, saat 20.00Üsküdar Üniversitesi Üst Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hocamız 26 Ocak 2022 Çarşamba, saat 20.00’de “Rektör Buluşmaları” toplantısıyla Üsküdar Üniversitesi lisansüstü programları öğrencileriyle bir araya gelecektir. Program çevrimiçi/online gerçekleştirilecek olup tüm öğrencilerimiz davetlidir.Zoom bağlantı linki: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/98463206031

13 OCA 2022

2021-2022 AKAMDEİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL BÜTÜNLEME TAKVİMİ

2021 – 2022 Güz Dönemi Final - Bütünleme takvimi için TIKLAYINIZ

06 OCA 2022

Test Sınavlarının Mazeret ve Bütünlemeleri Hakkında Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü lisansüstü programları kapsamında test şeklinde yapılan ara sınavların, aksi belirtilmedikçe, muhtemel mazeretlerinin klasik teknikle, açık uçlu sınav şeklinde yapılacağını tüm öğrencilerimizin dikkatine sunarız.Benzer şekilde, test şeklinde yapılan final sınavlarının bütünlemeleri klasik teknikle, açık uçlu sınav şeklinde yapılacaktır.İçeriği belirtilen Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak sınavlarda geçerlidir.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!