Duyurular Tüm Liste

27 MAY 2022

“Tasavvuf Ahlâkı/Beautiful Conduct of Sufis” Söyleşi Programı

“Tasavvuf Ahlâkı/Beautiful Conduct of Sufis” Söyleşi Programı Cemalnur SargutFeraidoon Mojadedi Moderatör: Yasemin Saib Söyleşi İngilizce ve Türkçe ardıl tercüme ile gerçekleştirilecektir. Çevirmen: Aylin Yurdacan  Program Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan canlı olarak yayınlanacaktır.  Tarih : 2 Haziran 2022 PerşembeSaat : 11.00-13.00Canlı yayın linki: https://tv.uskudar.edu.tr/ (ÜÜTV2 kanalını üzerinden yayın yapılacaktır.) 

27 MAY 2022

“Bir Şarih Olarak Ahmed Avni Konuk’un Metafizik Görüşleri” Paneli

  “Bir Şarih Olarak Ahmed Avni Konuk’un Metafizik Görüşleri” Paneli  Panel Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TahralıProf. Dr. Reşat Öngören “Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Kültür Köprüsü Olarak Ahmed Avni Konuk”Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç "Ahmed Avni Konuk'un Yaratılış Felsefesi"Prof. Dr. İbrahim Özdemir “A. Avni Konuk'un Tabiat Tasavvuru: İrfan Geleneği İklim Krizine Ne Söyler” Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Ahmed Avni Bey’in Gözüyle İbn Arabi” Tarih : 1 Haziran 2022 Çarşamba Saat : 15.30 – 17.30Yer : Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek program halka açık olup, öğrencilerimiz ve tüm ilgililer davetlidir. Program aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan canlı olarak yayınlanacaktır.

16 MAY 2022

Enstitümüz e-posta Hesapları Hakkında

Enstitümüz e-posta hesapları teknik nedenlerle bir süreliğine kullanılamamaktadır. Bu süre zarfında Enstitünün kurumsal e-posta iletişimi çalışmadığından bilgi, duyuru ve yazışmalarda aksama yaşanabilir. Konuyu bilgilerinize sunar, elimizde olmayan nedenlerle yaşanan bu durum için anlayışınızı ileriz. 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf düşüncesi olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Haberler Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!