Duyurular Tüm Liste

14 ŞUB 2024

HAFTALIK DERS PROGRAMI - YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2023-2024 Bahar Dönemi ders programı için  TIKLAYINIZTasavvuf Kültürü ve Edebiyatı TEZSİZ Yüksek Lisans Programına yeni başlayan öğrencilerin haftalık ders programı için TIKLAYINIZTasavvuf Kültürü ve Edebiyatı TEZLİ Yüksek Lisans Programına yeni başlayan öğrencilerin haftalık ders programı için  TIKLAYINIZ

02 ŞUB 2024

IX. “Meşkûre Sargut Hatırasına” Programı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfı ve TÜRKKAD iş birliği ile her yıl Meşkûre Sargut Hatırasına başlığı altında, tasavvuf kültürü ve literatürüne katkı yapmış önemli şahsiyetleri anmak gayesiyle bir program düzenlemektedir. Bu sene, IX.su düzenlenecek Meşkûre Sargut Hatırasına programı, açılış konuşmalarında Ü.Ü. Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut yer alacağı, “Edep” konulu panel ve Ahmet Kayhan Vakfı’nın katkı ve destekleriyle hazırlanan “Hacı Ahmet Kayhan (Hz.)” anılacağı iki bölümden oluşuyor.Program Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapılacaktır. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi TV Kanalında canlı yayınlanacaktır.Ü.Ü TV Kanalı: https://tv.uskudar.edu.tr/canli-yayinIX. “Meşkûre Sargut Hatırasına” Programı 10 Şubat 2024 Cumartesi10.00-10.20Açılış Konuşmaları10.20-11.40Bölüm I Panel“Edep” Moderatör: Asuman Kulaksız“Mutasavvıf Hayatında Kâl ve Hâl Tecellîsi”V. Emre ÖmürlüYıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği"Bütün Hayırların Toplamı Olarak Edep"H. Dilek GüldütunaÜsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü“Peygamberlerin Dilinden Kur’ân’da Edep Örnekleri”Necmettin Şahinler Ara11.40-12.2012.20-13.20Bölüm II Anma Programı“Hacı Ahmet Kayhan”(1898-1998) “Hacı Ahmet Kayhan ve İnsân-ı Kâmil”Mustafa KayhanAhmet Kayhan Vakfı (Ahmet Kayhan’ın İzinde Topluma Hizmet, Barış ve Birlik Vakfı) Onursal Başkanı 

21 ARA 2023

MESNEVİ-ÇOCUK PROJESİ ÇALIŞTAYI

Berlin Humboldt Üniversitesi İslam İlahiyat Enstitüsü ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Kurumlararası İkili İşbirliği “Mesnevi-Çocuk Projesi” Çalıştayı kapsamında, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 11.00-12.00 arasındaProje Yürütücüsü Prof. Dr. Tuba Işık “Almanya Özelinde Din Eğitimi: Ahlâk Eğitiminin Sanat ve Edebiyatla ilişkisi” başlıklı bir konferans verecektir. Konferansa katılımınızdan memnuniyet duyarız.Konferans halka açıktır ve katılım ücretsizdir. Konferansa katılmak için tasavvuf@uskudar.edu.tr adresinden Enstitüye isim soyadı bilgisi vermeniz gerekmektedir. Program video kaydı 26 Aralık 2023 tarihinde Üniversitemizin Youtube Kanalı ve Enstitümüzün web sitesindeki Etkinlik Arşivinde paylaşılacaktır.Tarih : 25 Aralık 2023 PazartesiSaat :11.00-12.00Adres : Güney Yerleşke A Blok, -1.kat, Üsküdar Üniversitesi, Altunizade İstanbul

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf düşüncesi olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.


İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.

Haberler Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!