Misyon ve Vizyon

Vizyon

Tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinlerarası çalışmalara dayalı, gerek ferdi gerekse toplumsal gelişmenin önünü açan uluslararası bir bilim, kültür ve sanat ortamı oluşturmak.

Misyon

Enstitü, bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlâkî değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!