Ana İlkeler

 Kuruluş ve Amaç

Enstitü 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuş ve ilk faaliyetlerini 2015 yılı Bahar Döneminde açtığı Sürekli Eğitim Programları ile başlatmıştır. Enstitü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı başlıklı bir yüksek lisans programı yapılandırarak, 2016 yılında ilk Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerini kabul etmiş, 2017 yılında Program aynı adlı Anabilim Dalı altında Tezli Yüksek Lisans Programını açmıştır. İlk mezunlarını 2018 yılında vermiş olan Enstitü, ilgili Anabilim Dalı altında bir doktora programı açma hazırlıklarını sürdürmektedir. Enstitünün amacı kuruluş vizyonuna uygun olarak edindiği misyonu hayata geçirmektir.

 Vizyon

Tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek uluslararası bir bilim, kültür ve sanat ortamı oluşturmak.

 Misyon

Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlâki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!