Genel Bilgi

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün Amacı

Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır.  Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlâki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün Faaliyet Alanları

  • Lisansüstü programlar açmak

  • Halka açık eğitim programları düzenlemek

  • Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri gerçekleştirmek

  • Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak eğitim programları geliştirmek

  • Diğer akademik faaliyetlerde bulunmak

  • Klasik İslam Sanatları ve musikisi alanlarında sanat performansları, sergiler vb. düzenlemek


ENSTİTÜ TANITIM BROŞÜRÜ

ENSTİTÜ TANITIM FİLMİ

TEZLİ TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TEZSİZ TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMIÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!