Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU

TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programa Başvuru ve Ön kayıt

Başvurular ve ön kayıt 15 Haziran tarihinde başlayacak olup, 13 Eylül 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen adres üzerinden yapabilir.

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

 • Programa Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun her branştan ilgili adaylar başvurabilir. Üniversiteyi yurt dışında tamamlamış olan adaylarda YÖK denkliği şartı aranmaktadır.
 • Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yazılı tutanakla kayıt altına alınan yazılı/sözlü sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır.
 • Doktora mezunu olanlar için ALES şartı aranmamaktadır.  Bu kişiler için ALES puanı 75 olarak kabul edilecektir.
 • Programa başvuran doçent veya profesör unvanlı öğretim üyeleri bilim sınavına tabii tutulmadan değerlendirmeye alınmaktadır.
 • Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların ALES sınavından herhangi bir puan türünde son beş yıl içerisinde, en az 55 almış olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES puanı şartı aranmamaktadır.
 • Tezsiz Program müracaat eden adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.

Program Kontenjanı

Tezli yüksek lisans programı kontenjanı                : 15 öğrenci

Tezsiz yüksek lisans programı kontenjanı             : 30 öğrenci

Yazılı Sınav

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yazılı sınav ile öğrenci kabul edilecektir. Gerçekleştirecek sınav, alanla ilgili bir bilim sınavı olmayıp, adayın program hakkında beklentilerinin ve mevcut ilgilerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır. Sınava katılacak adayların sınav öncesinde ön kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

Değerlendirme 

Adaylar ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve sınav notunun % 30'u alınarak elde edilen puanlara göre sıralanacaktır.

Yazılı Sınav Tarihi

14 Eylül 2020 Pazartesi Saat 19.00

Sınav Yeri

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok, Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. No: 14 Üsküdar/ İstanbul

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonucu 16 Eylül 2020 Çarşamba günü adaylara e-posta yolu ile bildirilecektir.

Kesin Kayıt İşlemleri

Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 17 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

Derslerin Başlama Tarihi

Derslerin başlangıç tarihi 5 Ekim 2020 olarak öngörülmektedir.

İsteğe Bağlı 1 Yıl Arapça Hazırlık

Programa kabul edilen öğrenciler isteğe bağlı olarak 1 yıl Arapça Hazırlık okuyabileceklerdir. Arapça Hazırlık Programı Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ile 29 Mayıs Üniversitesi ARÖMER işbirliğiyle, 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulunda gerçekleştirilmektedir. Hafta içi gündüz saatlerinde, her gün 6 saat olan program toplam 6 kur ve 900 saatten oluşmaktadır. Arapça Hazırlık Programı, öğrencinin azami süresine dahil edilmez.

Arapça Hazırlık Programı çalışmalarını Arapça kaynaklar üzerinde yürütmek isteyen öğrencilere önerilmektedir, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının genel gereklilikleri arasında yer almamaktadır. Ancak zamanı ve ilgisi olan öğrencilere değerli bir imkân olarak sunulmaktadır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programının Teknik Özellikleri

Tezli Yüksek Lisans Programı toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için öğrenciye tanınan maksimum süre 6 dönem olarak yönetmelikle sabittir.

Program bir yarıyıl Bilimsel Hazırlık içermektedir. Bilimsel Hazırlık süresi program süresine dahil edilmez. İlahiyat Fakültesi mezunları Bilimsel Hazırlıktan muaf olacaktır.

Program kapsamında öğrenci 5 adet zorunlu, 4 adet seçmeli ders ve bir seminer alacak ve tezini teslim edecektir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programının Teknik Özellikleri

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için tanınan maksimum süre 3 dönem olarak yönetmelikle sabittir.

Program kapsamında öğrenci 7 adet zorunlu, 3 adet seçmeli ders ve bir dönem projesi teslim edecektir.

* Tezsiz programdan Tezli programa geçiş imkânı bulunmaktadır. İkinci sonunda geçiş başvurusunda bulunabilir. Enstitü tarafından belirlenen başarı kriterleri ve geçiş kontenjanına göre başvurular değerlendirilmeye alınmaktadır.

2020-2021 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

TEZLİ Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (KDV Dahil) 

Program bir yarıyıl Bilimsel Hazırlık içermektedir. Bilimsel Hazırlık süresi program süresine dahil edilmez. İlahiyat Fakültesi mezunları Bilimsel Hazırlıktan muaf olacaktır.

 • Program ücreti, Bilimsel Hazırlık hariç, 27.590 TL'dir.  
 • Üç dersten oluşan Bilimsel Hazırlık 5.055 TL’dir. Bilimsel Hazırlık kapsamında sağlanacak muafiyetlerde ders başına 1.685 TL toplam ücretten düşülür. 
 • Üsküdar Üniversitesi Mezunlarına %50 burslu program ücreti 13.795 TL'dir. 

İndirim İmkânları ve Ödeme Koşulları:

 • Tezli yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartları veya anlaşmalı banka mevduat hesabı ile 24 taksit ile taksitlendirilebilir.
 • Tezli yüksek lisans program ücreti 4 yarıyılı kapsamaktadır.
 • Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.
 • Tüm çalışanlar için %10 çalışan indirimi uygulanmaktadır.
 • Peşin ödemelerde ayrıca %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.
 • Yukarıdaki eğitim sürelerinin uzaması halinde her dönem bir ders ücreti ile ücretlendirilir.

TEZSİZ Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (KDV Dahil) 

 • Program ücreti 20.740 TL'dir 
 • Üsküdar Üniversitesi Mezunlarına %50 Burslu program ücreti 10.370 TL'dir.

İndirim İmkânları ve Ödeme Koşulları:

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartı ya da anlaşmalı banka mevduat hesabı ile maksimum 12 taksit ile taksitlendirilebilir.
 • Tezsiz Yüksek lisans program ücreti, programın nihai azami süresi olan 3 yarıyılı kapsamaktadır.
 • Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.
 • Tüm çalışanlar için %10 çalışan indirimi uygulanmaktadır.
 • Peşin ödemelerde ayrıca %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!