Tasavvuf ve Mûsikî Eğitim Programı

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Program 8 hafta sürmektedir.
  • Toplam 16 saatlik bir eğitim programıdır.
  • 2 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023 tarihleri arasındadır.
  • Pazartesi günü 14.00 – 16.00
  • Program ücreti: 575 TL (KDV Dahil)
  • Programa Yurt Dışından Katılacaklar İçin Ücret: 
  • Programa kayıt hakkında bilgi için TIKLAYINIZ. 

***Program yüz yüze yapılacak olup, aynı zamanda online olarak  takip edilebilecektir.
*** Derslerin eş zamanlı olarak kayıtları alınıp sisteme yüklenmektedir. Katılımcılara, ders videoları 6 ay boyunca erişime açık kalmaktadır.

Ödeme işlemlerini tamamlayan katılımcılar, ödeme bilgilerini tasavvuf@uskudar.edu.tr adresine göndermeleri önemle rica olunur. 

KAPSAM

“Mûsikî hikmete dâir fendir, bilene bilmeyene rûşendir.” demiş Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.

Tasavvuf mûsikîsinin insanın mânevî eğitimine katkısı mutasavvıflar tarafından çok iyi bilindiğinden, tekkelerde mânevî eğitim sürecinde kullanılan en önemli araçlardan biri de mûsikî olmuştur. İlk tasavvuf mûsikîsi Ahmed Yesevî’nin hikmetlerine yapılan bestelerle başlamış ve Anadolu evliyâlarının nutk-ı şerifleri bestelenerek günümüze kadar Hak âşıkları tarafından okunagelmiştir.

Evliyâ nutuklarının nağmeler vâsıtasıyla rûha tesiri, aynı sözlerin kitaptan okunması veya konuşma şeklinde duyulmasına nazaran çok daha etkilidir. Her biri sihirli söz incisi olan bu nutk-ı şerifler tekrar edildikçe daha çok tesir etmeye başlar.  Zamanla insanın anlayışı ve kavrayışı yükselir.

Mûsikîyi seven, kadim kültürümüzü, edebiyat, tasavvuf, mûsikî yönüyle biraz olsun tanımak isteyen ve en azından iyi bir dinleyici olmak isteyen herkes bu programa katılabilir. Programda, şiirleri en çok bestelenen Yûnus Emre, Niyâzî-i Mısrî, Eşrefoğlu Rûmî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Alvarlı Efe, Ken’ân Rifâî gibi mutasavvıf şâirlerin ilâhîlerinden örnekler meşk edilecektir.  “Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni”, “Sevgi baht olmuş ezelden bize”, “Hak şerleri hayreyler”, “Ey âşık-ı dildâde”, “Erler demine destur alalım” ve daha niceleri…

Tasavvufa ilgi ve alâka duyan, fakat bu güzel, kadim mûsikîmizle daha önceden ilgilenme fırsatı bulamamış olanların, bu program vesîlesiyle tanış olabilmelerini umuyoruz.

Ders İşleyişi: Derslerimiz enstrüman eşliğinde olacaktır. Bunlar duruma göre ney, ud, klasik kemençe, kānun, tanbur, kudüm, bendir olabilir. Çalışmalarımız meşk usûlüyle yapılacaktır. Ders başlamadan önce yeni geçilecek eserlerin güfteleri dağıtılacak ve tekrar etmek sûretiyle meşkedilecektir. Her hafta farklı eserler ilâve edilerek repertuar zenginleştirilecektir. Derslere katılım için nota bilmek gerekmemektedir. Müzik kulağı olması yeterlidir.

Elif Ömürlü Uyar Kimdir?

İstanbul’da dünyaya geldi. İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İlk müzik eğitimini ortaokul yıllarında Kubbealtı Mûsıkî Cemiyeti’nde babası Yusuf Ömürlü’den almaya başladı. Babasından aldığı mûsıkî bilgisini yine Kubbealtı’nda öğrencileriyle paylaştı. Üniversite yıllarında Süheylâ Altmışdört idâresindeki İstanbul Üniversitesi Korosu’na devam etti. Ûdî bestekâr Câhit Gözkân’ın evinde düzenlenen ve kıymetli sanatkârların katıldığı fasıl meclislerinden yıllarca feyz aldı. Beyaz TV’de yayınlanan “Cemalnur Sargut ile Aşka Yolculuk” programında icrâ ettiği eserlerle Klasik Türk Mûsıkîsi ve Tasavvuf Mûsıkîsi’nin tanıtımına hizmet etti. Babası Yusuf Ömürlü’den 2010 yılında emânet aldığı Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’ndaki mûsıkî çalışmalarını ve Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu’nu 5 yıl boyunca idâre etti. 2016 yılından îtibâren “İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsıkî Topluluğu”nu çalıştırmaktadır. 2019 yılından beri de Anadolu yakasında Tasavvuf Mûsıkîsi çalıştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca nazariyat, solfej, repertuar ve usûl dersleri de vermektedir. Hâlen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmaktadır.Albümler: Erler Demine (2022), Yusuf Ömürlü Besteleri (2021), Gönül Bahçemden (2020), Kimi Dost’a Varır (2015), İlâhiyât-ı Ken’ân (2012).

 AJANDA


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!