Büyük Sufiler ve Tasavvuf Geleneğimiz Eğitim Programı

UZAKTAN EĞİTİM - TASAVVUF GELENEĞİMİZDE BÜYÜK SÛFİLER EĞİTİM PROGRAMI


Eğitim programlarımıza kayıtlar 2 (iki) hafta uzatılmıştır. 


 TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 7 hafta boyunca, haftada 2 saat, toplam 14 saatlik bir eğitim programı
  • 18 Kasım 2020 – 30  Aralık 2020 tarihleri arasında
  • Carşamba günleri 14.00 – 16.00
  • Program ücreti: 400 TL (KDV Dahil) 
  • Programa Yurt Dışından Katılacaklar İçin Ücret: 50 Euro
  • Programa kayıt hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.

 

KAPSAM 

Yedi hafta boyunca tasavvuf geleneğimizde öne çıkan büyük sûfilerin hayatları, eserleri, tasavvuf anlayışları ve tesirleri incelenecektir. Ahmed Yesevi (ö. 1165), Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 1271) Muhyiddin İbnü’l-Arâbî (ö. 1240), Mevlânâ Celâleddin Rûmî (ö. 1273), Sultan Veled (ö. 1312), Yunus Emre (ö. 1321), Hacı Bayram-ı Velî (ö. 1430) Niyâzî-i Mısrî (ö. 1694) ve Ken’ân Rifâî (1950) dersimiz kapsamında incelenecek sûfilerden bazılarıdır. Bilineceği üzere sûfiler, tasavvufu çoğunlukla hâl edilmesi gereken bir ilim olarak ortaya koyarken, görüşlerinin daha iyi anlaşılması ve sonraki nesillere aktarılması adına birçok eser de kaleme almışlardır. Dolayısıyla bugün tasavvuf geleneğini araştırmak isteyenlerin önünde son derece zengin bir literatür bulunmaktadır. Programımız süresince tasavvuf lireratüründe öne çıkan Divan-ı Hikmet, Yunus Emre Divanı, Mesnevî-i Mânevî, Fusûsü’l-Hikem ve İlâhiyât-ı Ken’ân gibi baş yapıtlardan önemli bölümler okunacak ve muhteva açısından değerlendirilecektir.


Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya kimdir? 

Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya 1999 yılında Marmara İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Yaklaşık on beş yıl kadar liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. Aynı esnada akademik çalışmalarını da sürdüren Yalçınkaya 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri: III. Cilt II. Defter” başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Sonrasında çalışmalarına Harvard Üniversitesi Dinî Etüdler bölümünde devam eden araştırmacı, “Ken’ân Rifâî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı” konulu doktora tezini 2020 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Akademik ve aktüel dergilerde birçok makale ve yazısı bulunan Eylül Yalçınkaya, 2015 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi dahilinde Eğitim programı, lisans ve yüksek lisans programlarında dersler vermektedir.


AJANDA


TASAVVUF GELENEĞİMİZDE BÜYÜK SUFİLER EĞİTİM PROGRAMI
DERSTARİHSAAT
1. ders18 Kasım 2020 Çarşamba14.00 - 16.00
2. ders25 Kasım 2020 Çarşamba14.00 - 16.00
3. ders2 Aralık 2020 Çarşamba14.00 - 16.00
4. ders9 Aralık 2020 Çarşamba14.00 - 16.00
5. ders16 Aralık 2020 Çarşamba14.00 - 16.00
6. ders23 Aralık 2020 Çarşamba14.00 - 16.00
7. ders30 Aralık 2020 Çarşamba14.00 - 16.00
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!