Tasavvufi Eser Okumaları: Fusûsu’l Hikem Eğitim ProgramıTASAVVUFÎ ESER OKUMALARI 

FUSÛSU’L-HİKEM

Cemâlnur SARGUT, Dilek GÜLDÜTUNA, Dr., Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yrd. 


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Dersler Cemalnur Sargut, Dr. Dilek Güldütuna ve Öğr. Yrd. Arzu Eylül Yalçınkaya tarafından verilecek olup 8 hafta sürmektedir.

- Toplam 16 saatlik bir eğitim programı

- 11 Ekim 2019 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında

- Cuma günü 10.00 – 12.00

- Program Ücreti

  • Yurt içi katılımcılar için 400 TL (KDV Dahil)
  • Yurt dışı katılımcılar için 70 Euro (KDV DAHİL)

- KESİN KAYITKAPSAM

Muhyiddîn (dîni ihya eden) ya da Şeyh-i Ekber (en büyük Şeyh) lakabları ile de tanınan İbn Arabî (1165-1240), Endülüs’ten Şam’a uzanan zâhirî ve bâtınî yolculuǧunda doǧu ile batıyı eserlerinde birleştirmiş, farklı disiplinleri, felsefî ve tasavvufî görüşleri dışarıda bırakmadan alarak yorumlamış ve ilmiyle birleştirmiş bir mutasavvıftır. İslam aleminde onun kadar hâkim ve derin etkiler bırakan bir âlim olmadıǧı gibi, batıda da çok az müslüman âlim onun kadar tanınmaktadır.

Osman Yahya, Ibn Arabî tarafından, iki sayfadan 37 ciltlik Fütûhât-ı Mekkiyye’ye kadar farklı hacimlerde kaleme alınan 550 kadar eserden bahseder; bugüne ulaşan 300 ün üzerinde eserlerinin ise çoğu hâlâ elyazması formunda bulunmaktadır.

Tasavvufa ait pekçok düşünceyi ve kavramı sistematize etmesi nedeniyle bazen haksız yere bir teoretisyen olarak anılsa da, eserlerinde, tekrar tekrar vurguladıǧı gibi, kendi tecrübe ve zevk ettiǧi ilmi anlatmış, talebelerinin de ifadesiyle, eserlerinde teori ve pratik ayrılmaz derecede içiçe geçmiştir.

Eserlerinin sayısının fazlalığı ile beraber özellikle iki eseri, Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fususu’l-Hikem, Ibn Arabî’nin mirasını en iyi yansıtan iki eser olarak yüksek tesir göstermiştir. Çok çeşitli konuları teferruatlı olarak ele alan Fütûhât-ı Mekkiyye’ye karşılık 1229’da Şam’da yazdığı Fususu’l-Hikem, derinliği ve yoğunluğu ile eserlerinin hulâsâsı kabul edilmektedir. Bu sebeple esere, ilki Ibn Arabî’nin kendisine ait olmak üzere 120 civarında şerh yazılmış, ilk zamanlarda küçük çevrelerde okunan eser giderek daha geniş çevrelerde tanınarak bugüne kadar ilgi odağı olmayı sürdürmüştür.

Eserin ismi, içeriğini de yansıtmaktadır. 27 fasstan oluşan eserde her bir bölüm Kuran’ı Kerîm’de ismi geçen bir peygambere ayrılmış olup, onda zuhur eden bir ilahî hikmet anlatılır. Kudsî hadiste „Gizli Hazine“ olarak ifade edildiği gibi, Hakk zâtında bilinemez ve idrak edilemez olmakla birlikte âlem Hakk’ın zuhur ve tecelli yeri, Hakk’ın halifesi olan kamil insan da bu zuhurun kemali, yaratılışın gayesidir. Her bir peygamberin kelimesinde, yani hakikatinde tecelli eden hikmeti idrak etmekle, Hakk’ı tanımada insana yeni bir kapı açılır. Hz. Muhammed ise hâtemü’l enbiyâ yani Peygamberlerin Mührü'dür, çünkü o peygamberlerin sonuncusudur, bütün peygamberleri tasdik eden, tamamlayan ve biraraya toplayıp birleştiren olmasıyla kelimelerin bütününü (cevâmi’u’l-kelim) teşkil etmektedir ve Hakîkat-i Muhammediyye’nin kâmil zuhuru olması hasebiyle yaratılışın başını ve sonunu birleştirendir. Bu sebeple diğer peygamberleri ve hikmetlerini anlamak, Hakîkat-i Muhammediyye’yi Hz. Muhammed’i anlamaya ve tanımaya vesile olmuştur.

 

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMINA KAYIT

Uzaktan eğitim program ücreti ödendikten sonra, katılımcının e-posta adresine üç gün içerisinde kullanıcı adı ve şifresini bildiren bir bilgi mesajı ulaştırılacaktır. Kayıtlı kullanıcı http://sufi.uskudar.edu.tr/ adresine erişerek, isterse program saatinde canlı olarak ya da daha sonra video kaydından eğitim programını takip edebilecektir. Dersler internet erişimli bilgisayar kullanılarak izlenebilecektir. Program videolarına erişim süresi 6 aydır.

 

PROGRAM ÜCRETİ NASIL ÖDENEBİLİR?

  • Kredi kartı ile online ödeme (En fazla 4 taksit)
  • Kredi kartı ile üniversitede ödeme (En fazla 4 taksit)
  • EFT veya havale ile ödeme

AJANDA

TASAVVUFİ ESER OKUMALARI: FUSÛSU'L-HİKEM
EĞİTİM PROGRAMI AJANDASI

HAFTA

TARİH

SAAT

DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI

1

11 Ekim 2019 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Dilek GÜLDÜTUNA

2

25 Ekim 2019 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Dilek GÜLDÜTUNA

3

1 Kasım 2019 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA

4

15 Kasım 2019 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA

5

29 Kasım 2019 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Dilek GÜLDÜTUNA

6

13 Aralık 2019 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Dilek GÜLDÜTUNA

7

27 Aralık 2019 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA

8

10 Ocak 2020 Cuma

10.00 - 12.00

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!