ÜÜTV Tasavvuf ve Hayat Eğitim Programı


Tasavvuf ve Hayat Eğitim Programı ilk kez geçtiğimiz Güz döneminde yapıldı. Katılımcıların ilgi ve sevgisiyle gerçekleştirilen program Bahar dönemi için 12 hafta süresince 40 saatlik bir eğitim içeriğiyle yeniden planlandı. Dünya genelinde yaşanmakta olan Pandemiye karşı alınan tedbirler çerçevesinde eğitim programlarımızdan süreç içerisinde başlamış olanları uzaktan eğitime dönüştürüldü. Enstitümüz, Tasavvuf ve Hayat Eğitim Programının bir bölümünü de olsa ilgilisine ulaştırabilmek gayesiyle dört hafta süreyle Üsküdar Üniversitesi online televizyon kanalında yayınlanacak bir çalışma yaptı. Herkesi eğitim programımızı izlemeye davet ediyoruz.

 “Tasavvuf ve Hayat” Eğitim Programı

Hayata dair kendi sorularınızı bulmanız ve cevapların izlerini sürmeniz için küçük de olsa bir adım...

Perşembeleri 19.00 - 20.00 saatleri arası Üsküdar Üniversitesi Televizyonu’nda:

30 Nisan 2020          Prof. Dr. Reşat Öngören              

                                 “Tasavvuf Eğitiminin Özellikleri”

7 Mayıs 2020            Öğr. Gör. Arzu Eylül Yalçınkaya     

                                  “Anadolu Sufileri’nin Eserlerinde Zorluklarla Mücadele”

14 Mayıs 2020          Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar 

                                  "İstanbul’da Yaşanmış Ramazan Kültürü: 

                                   Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinden Ramazan Okumaları"

21 Mayıs 2020          Cemâlnur Sargut  

                                  “Tasavvuf Günümüzde Nasıl Yaşanır?”

ÜÜ TV https://tv.uskudar.edu.tr

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!