Tasavvuf ve Hayat Eğitim Programı

TASAVVUF VE HAYAT EĞİTİM PROGRAMI 

 

Hayatı yeniden anlamlandırmaya bir adım. 

Yaşamda bir paradigma değişikliği…

 

“Tasavvuf ve Hayat” eğitim programı hayata dair kendi sorularınızı bulmanız ve cevapların izlerini sürmeniz için değerli bir fırsat sunuyor.

Modern dünyanın ‘hız ve haz tuzakları’ karşısında farkındalığımızı artırarak hayatımızı anlamlandırmak amacıyla hazırlanan programda, Tasavvufta din ve dünya görüşü, Osmanlı dönemi klasikleri seçme metinlerinden hareketle açıklanıyor. Tasavvufta bilgi ve varlık anlayışı, Tasavvuf eğitimin aşamaları ve hedefi konularına odaklanacak dersler sonunda, Tasavvuf erbabının insanı ve hayatı anlatmada seçtiği yöntem olan hikâye geleneği yaşam tecrübemizi değerlendirmemizde yeni kapılar aralıyor.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 12 hafta boyunca, haftada 3 saat 15 dk., toplam 39 saatlik bir eğitim programı
  • 19 Mart 2020 – 11 Haziran 2020 tarihleri arasında
  • Perşembe günleri 13.00 – 16.45
  • Program ücreti: 2245 TL (KDV Dahil)


Program süresince 5 farklı başlık altında verilecek dersler ve ders içerikleri:

 

DERSLER

Tasavvufun Temel Meseleleri, Reşat Öngören, Prof. Dr. 

9 saat 

Bu ders kapsamında Tasavvuf ve Din: Tasavvufun İslam’daki Yeri, Sınırları ve Kaynakları, Tasavvuf ve Dinî İlimler: Tasavvuf İlmini Fıkıh, Kelam, Tefsir ve Hadis İlimlerinden Ayıran Özellikler, Tasavvuf Eğitimi: Şeyh Mürid İlişkisinin Boyutları; Râbıta ve İstimdat Kavramları, Tarikatlar ve Silsileleri: Şeyh Silsilelerinin Oluşumu; İcâzet ve Hilâfet Kavramları, Tasavvufta Bilgiye Ulaşma Usûlü: Keşf ve İlham Kavramları ve Tasavvufta Varlık/Tevhid Anlayışı: Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şühud Mukayesesi konuları incelenecektir.

Tasavvuf Klasikleri, Omneya Ayad, Dr. Öğr. Üyesi 

7.5 saat

İslâm bilim geleneği içerisindeki üç tümel disiplinden biri olan tasavvuf, kendi epistemolojik zeminine uygun bir âlem tasavvuru geliştirmiştir. Öyle ki, bu âlem tasavvuru anlaşılmaksızın tasavvufla bağlantılı olan hiçbir husus anlaşılamaz. Sûfîler bu âlem tasavvurlarını konuya dair yazdıkları çeşitli temel metinlerde işlemişlerdir. Bu ders kapsamında sûfîlerin Tanrı, âlem, insan, insanın kemâle dair yolculuğu, varlık ve nefs mertebeleri gibi temel problemlerdeki görüşleri tasavvuf ilmine ait klasik metinlerden seçilen örnekler eşliğinde incelenecektir.

Tasavvuf Edebiyatında Hikâye Geleneği, Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

7.5 saat

Hikâyeler; zihinde yer etmesi, kolay hatırlanması, anlaşılması zor konuları örnekleyerek açıklaması ve ikna gücünün yüksek oluşu gibi sebeplerle bir eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de İlâhî hükümler anlatılırken sık sık hikâyelere, peygamber kıssalarına yer verilir; bazı hadîs-i şerîflerde de ibret dolu hikâyeler anlatılır. Tasavvuf erbabı şair ve yazarlar da aynı üslûbu tatbik etmişlerdir. Bu seminerlerde; tasavvufî mesnevîlerde hikâye geleneği, tahkiye üslûbu, hikâyelerin kaynakları ve hikâye ile verilen mesajların katmanları ele alınacaktır.

Anadolu Sufileri ve Eserlerinden Seçme Metinler, Arzu Eylül Yalçınkaya

7.5 saat

Bu ders kapsamında Anadolu sufileri tarafından kaleme alınmış ve Osmanlı tekke kültürüne ait meşhur eserlerden seçilen bölümler okunacaktır. Değinilecek olan eserler, Yunus Emre (ö. 720/1320 [?]) Risâletu’n-Nushiyye ve Yunus Emre Divanı, Niyazi Mısri: (ö.  1105/1694) İrfan Sofaları ve Niyâzi Mısri Divanı, Ahmed-i Bîcan (ö. 870/1466?)  Envâru’l-Âşıkîn, Yazıcıoğlu Mehmed (857/1449) Muhammediyye’dir.

Tasavvuf Günümüzde Nasıl Yaşanır?, Cemâlnur Sargut

4.5 saat

Tasavvuf alanına dair öğrenilenlerin günlük hayattaki karşılıklarını anlamak ve birlikte değerlendirmek gayesiyle hazırlanan ders temel metinlerin karşılıklı soru cevap yöntemiyle incelenmesiyle gerçekleştirilecektir.

AJANDA

GÜNLER1. DERS2.DERS
13.00 - 14.3014.45 - 16.15
19 Mart 2020 PerşembeTasavvuf Edebiyatında Hikâye GeleneğiAnadolu Sufileri ve Eserlerinden Seçme Metinler 
PROF. DR. EMİNE YENİTERZİ  ARZU EYLÜL YALÇINKAYA 
26 Mart 2020 PerşembeTasavvuf Günümüzde Nasıl Yaşanır?TASAVVUFUN TEMEL MESELELERİ 
CEMALNUR SARGUT PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN 
2 Nisan 2020 PerşembeTasavvuf Edebiyatında Hikâye GeleneğiTasavvuf Klasikleri 
PROF. DR. EMİNE YENİTERZİ DR. OMNEYA AYAD
9 Nisan 2020 PerşembeTasavvuf Günümüzde Nasıl Yaşanır?Anadolu Sufileri ve Eserlerinden Seçme Metinler 
CEMALNUR SARGUT ARZU EYLÜL YALÇINKAYA 
16 Nisan 2020 PerşembeTasavvufun Temel MeseleleriTasavvuf Klasikleri 
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN DR. OMNEYA AYAD
30 Nisan 2020 PerşembeTasavvuf Edebiyatında Hikâye GeleneğiAnadolu Sufileri ve Eserlerinden Seçme Metinler 
PROF. DR. EMİNE YENİTERZİ ARZU EYLÜL YALÇINKAYA 
7 Mayıs 2020 PerşembeTasavvuf Günümüzde Nasıl Yaşanır?Tasavvuf Klasikleri 
CEMALNUR SARGUT DR. OMNEYA AYAD
14 Mayıs 2020 PerşembeTasavvufun Temel MeseleleriAnadolu Sufileri ve Eserlerinden Seçme Metinler 
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN ARZU EYLÜL YALÇINKAYA 
21 Mayıs 2020 PerşembeTasavvuf Edebiyatında Hikâye GeleneğiTasavvufun Temel Meseleleri
PROF. DR. EMİNE YENİTERZİ PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN 
28 Mayıs 2020 PerşembeTasavvufun Temel MeseleleriTasavvuf Klasikleri 
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN DR. OMNEYA AYAD
4 Haziran 2020 PerşembeTasavvuf Edebiyatında Hikâye GeleneğiAnadolu Sufileri ve Eserlerinden Seçme Metinler 
PROF. DR. EMİNE YENİTERZİ  ARZU EYLÜL YALÇINKAYA 
11 Haziran 2020 PerşembeTasavvufun Temel MeseleleriTasavvuf Klasikleri 
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN DR. OMNEYA AYAD
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!