Tasavvuf: Hâl İlmi Eğitim Programı

TASAVVUF: HÂL İLMİ 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 8 hafta boyunca, haftada 1 saat 45 dk., toplam 14 saatlik bir eğitim programı
  • 13 Mart 2020 – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında
  • Cuma günleri 14.00 – 15.45
  • Program ücreti: 980 TL (KDV Dahil)

KAPSAM

Prof. Dr. Reşat Öngören, sekiz hafta boyunca tasavvuf ilminin hayatımıza kattıklarını “İmanın tadını almak”, “âleme tasavvuf penceresinden bakmak”, “bilmek mi? olmak mı?”, “hayat ve kerâmet”, “fütüvvet ve melâmet”, “rûyâlar ve gerçek hayat”, “tasavvuf eğitimi ve diğer mistik sistemler”, “tarîkatların doğuşu, işleyişi ve fonksiyonları” başlıkları altında değerlendirecektir.

Prof. Dr. Reşat Öngören Kimdir?


Prof. Dr. Reşat Öngören, 1963 yılında Ünye’de doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı’nda 1990’da Yüksek Lisans’ını, 1996’da da Doktora’sını tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) Tasavvuf araştırmacısı olarak çalıştı. Ocak 2001’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Kasım 2001’de Doçent, Kasım 2007’de Profesör oldu. 2004-2005 ve 2005-2006 eğitim-öğretim dönemlerinde Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Sahasıyla ilgili hazırladığı pek çok makale, tebliğ, ansiklopedi maddesi ve kitap bölümleri yayımlanan Reşat Öngören’in Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler Devlet ve Ulemâ (İstanbul 2000, 2003, 2012, 2016) ile Tarihte Bir Aydın Tarîkatı Zeynîler ([İstanbul 2003], Âlimlerin Gözdesi Bir Tarikat: Zeyniyye, İstanbul 2012) isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca İSAM tarafından çıkartılan 44+2 cildlik İslam Ansiklopedisi (DİA) ve Tunus’ta neşredilmekte olan Mevsûatu a‘lâmi’l-ulemâi ve’l-udebâi’l-Arabi ve’l-müslimîn isimli Arapça ansiklopedi için maddeler hazırladı. Halen 17 Haziran 2019 tarihinde atandığı Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


AJANDA

TASAVVUF: HÂL İLMİ EĞİTİM PROGRAMI 
DERS
TARİH
SAAT
1. ders
13 Mart 2020 Cuma
14.00 - 15.45
2. ders
20 Mart 2020 Cuma
14.00 - 15.45
3. ders
3 Nisan 2020 Cuma
14.00 - 15.45
4. ders
10 Nisan 2020 Cuma
14.00 - 15.45
5. ders
17 Nisan 2020 Cuma
14.00 - 15.45
6. ders
24 Nisan 2020 Cuma
14.00 - 15.45
7. ders
8 Mayıs 2020 Cuma
14.00 - 15.45
8. ders
15 Mayıs 2020 Cuma
14.00 - 15.45


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!