Akademik Kadro
Akademik Kadro Sayısı:Prof.Dr.: 8Doç.Dr.: 2Dr.Öğr. Üyesi: 8Öğr.Gör.: 2
Elif ERHAN Prof.Dr. Elif ERHAN CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür
1968 doğumlu Elif Erhan, Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Yüksek Lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını almıştır. 2000 yılında Çevre Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlayan ... [ Devamı » ]
Elif ERHAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2507
Emine YENİTERZİ Prof.Dr. Emine YENİTERZİ CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı / Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu.  Eski Türk Edebiyatı alanında; “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Divan Şiirinde Na’ ... [ Devamı » ]
Emine YENİTERZİ / (0216) 400 2222 - Dahili : 2876
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı / İTBF / Tarih
Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı başlıklı doktora tezini tamamladı. North Carolina Chapel Hill ve Duke Üniversitel ... [ Devamı » ]
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR / (0216) 400 2222
Niyazi BEKİ Prof.Dr. Niyazi BEKİ CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Niyazi Beki, 1953 tarihinde Bingöl’de doğdu. Klasik medrese eğitimini tamamlayarak, icazet aldı. Bingöl Lisesi ile Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984’te mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üni ... [ Devamı » ]
Niyazi BEKİ / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2508
Reşat ÖNGÖREN Prof.Dr. Reşat ÖNGÖREN CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN, 1963 yılında Ünye’de doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı’nda 1990’da Yüksek Lisans’ını, 1996’da da Doktora’sını tamam ... [ Devamı » ]
Reşat ÖNGÖREN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2524
Bruce LAWRENCE Prof.Dr. Bruce LAWRENCE (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Duke Üniversitesi, İslâmî Çalışmalar Merkezi 1941 yılında ABD’de, New Jersey’de doğan Bruce Lawrence, lisans eğitimini Princeton Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Episcopal İlahiyat Fakültesi’nde, doktorasını ise Yale Üniversitesi Dinler Tarihi böl ... [ Devamı » ]
Bruce LAWRENCE / (0216) 400 2222
Miriam COOKE Prof.Dr. Miriam COOKE (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Arap Kültürleri Braxton Craven Profesörü, Duke Üniversitesi, ABD miriam cooke Duke Üniversitesinde Arap Kültürleri hakkında dersler vermektedir. Eserlerinde özellikle modern Arap edebiyatında Arap kadın yazarların toplumsal cinsiyet ve savaş üzerine ... [ Devamı » ]
Miriam COOKE / (0216) 400 2222
Carl W. ERNST Prof.Dr. Carl W. ERNST (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
 Chapel Hill North Carolina Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü Carl W. Ernst, 1950 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelmiştir. İlk kez 1973’te Stanford Üniversitesi’nde dinlerin karşılaştırılması üzerine yaptığı çalışma ile tanınmıştır. Doktorasın ... [ Devamı » ]
Carl W. ERNST / (0216) 400 2222
James MORRIS Prof.Dr. James MORRIS (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü 1949 yılında ABD’de dünyaya geldi. Lisansını Chicago Üniversitesi'nde Medeniyet Çalışmaları üzerine yaptı. Doktorasını 1980’de Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri konusunda Harvard Üniversitesi'nde  Kürsî’nin ... [ Devamı » ]
James MORRIS / (0216) 400 2222
Rıdvan ÖZDİNÇ Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
2004 yılında “İlk Şii Kelamcılar ve Görüşleri” adlı tezle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yüksek Lisansını; 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda Kelam Alanında “Son Dö ... [ Devamı » ]
Rıdvan ÖZDİNÇ / (0216) 400 2222
Süleyman ERGUNER Doç.Dr. Süleyman ERGUNER (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Neyzen ve Bestekâr Süleyman Erguner (1902-1953)’in torunu; Neyzen Ulvi Erguner (1924-1974)’in  oğludur. Ney ve musiki meşkini çocukluğundan itibaren babasıyla yaptı. 1972 yılından itibaren Mevlevî Törenlerine neyzen ve neyzenbaşı olarak katıldı. ... [ Devamı » ]
Süleyman ERGUNER / (0216) 400 2222
Hatice Dilek GÜLDÜTUNA Dr.Öğr. Üyesi Hatice Dilek GÜLDÜTUNA CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Hatice Dilek Güldütuna, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ihtisasını tamamladı. Frankfurt’ta Prof. Fuat Sezgin’in Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde üç senelik ... [ Devamı » ]
Hatice Dilek GÜLDÜTUNA / (0216) 400 2222
Omneya AYAD Dr.Öğr. Üyesi Omneya AYAD CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Kahire'deki Amerikan Üniversitesinden Gazetecilik ve Kitle İletişimi alanında lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra, Al Azhar Üniversitesi'nde Sufi Arap ve İslam Araştırmaları Akademisi'nde lisans eğitimi gördü. Ayrıca, Azhar Camisinde İslami ar ... [ Devamı » ]
Omneya AYAD / (0216) 400 2222
Adalet ÇAKIR Dr.Öğr. Üyesi Adalet ÇAKIR (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Çeşitli Medeniyet Muhitlerinde Geçici Evlilikler ve İslam Hukuku’nda Mut’a Nikahı’ isimli yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Marmara ... [ Devamı » ]
Adalet ÇAKIR / (0216) 400 2222
Muhammed BEDİRHAN Dr.Öğr. Üyesi Muhammed BEDİRHAN (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Muhammed Bedirhan Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, ardından İstanbul Ünivers ... [ Devamı » ]
Muhammed BEDİRHAN / (0216) 400 2222
Mansur KOÇİNKAĞ Dr.Öğr. Üyesi Mansur KOÇİNKAĞ (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
1984 doğumlu Mansur KOÇİNKAĞ, 10 yıl civarında Sarf, Nahiv, Mantık, Münâzara, Usul ve Belağat gibi ilimlere dair özel dersler aldı. Akabinde 4 yıl kadar fıkıh ve hadis alanında ihtisas yaptı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden me ... [ Devamı » ]
Mansur KOÇİNKAĞ / (0216) 400 2222
Sümeyye PARILDAR Dr.Öğr. Üyesi Sümeyye PARILDAR (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Dr. Sümeyye PARILDAR 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını tamamladıktan sonra, Birmingham Üniversitesi’nde de Felsefe ala ... [ Devamı » ]
Sümeyye PARILDAR / (0216) 400 2222
Sema SÜVARİOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Sema SÜVARİOĞLU (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Lisans ve Klinik Psikoloji Bölümünden Yüksek Lisans derecelerini aldıktan sonra bir süre özel sektörde çalışmaya başladı. Bir yandan çalışırken bir yandan da Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Bilim Dalı ... [ Devamı » ]
Sema SÜVARİOĞLU / (0216) 400 2222
Ahmet ÖZHAN Öğr.Gör. Ahmet ÖZHAN (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Ahmet Özhan, 26 Ağustos 1950 tarihinde, babaları Nazmi Beyin görevli bulundukları Urfa’da dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Rumelilidir. Müzik eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Mûsikî Cemiyet ... [ Devamı » ]
Ahmet ÖZHAN / (0216) 400 2222
Arzu Eylül YALÇINKAYA Öğr.Gör. Arzu Eylül YALÇINKAYA CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Temel İslam Bilimleri anabilim dalında “Kenan Rifai’nin Mesnevi Sohbetleri” başlıklı yüksek lisans tezini verdi. Neyden Dinle: “Suyu Arayan Balıklar” adlı ese ... [ Devamı » ]
Arzu Eylül YALÇINKAYA / (0216) 400 2222