Duke Üniversitesinden Prof. miriam cooke ve Prof. Bruce Lawrence konferans verecek

Duke Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. miriam cooke ve Prof. Bruce Lawrence 25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14.00'te Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda konferans vereceklerdir. Konferanslar hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur. 

Program halka açık olarak gerçekleştirilecek olup, öğrencilerimiz ve tüm ilgililer davetlidir.


25 Ekim 2018 Perşembe 

Halka Açık Konferans

Saat 14.00 

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu

 

Prof. miriam cooke

Nazira Zeineddine: İslâm’da Kadın Haklarının Öncü Savunucusu 

!990’lara dek İslâmî feminist hareketler çok canlanmamış olmasına rağmen 1928’de başladığı söylenebilir. Müslüman kadınların hakları üzerine ilk kitabı Lübnan’lı Nazire Zeyneddin yayınlamıştır. 1928’de yayınladığı Al-sufur wa al-hijab adındaki eserinde patriyarkal yorumlara yapısal çözümlemeler getirerek, Kur’ân ve sünnette kadın taraftarı kısımları ortaya çıkartmıştır. Yaşadığı toplum ve zaman açısından oldukça tartışmalı olan bu kadın ortadan kaybolmuştur. Seneler sonra siyâsî İslâm dünya sahnesinde rol sahibi oldukça Malezya’daki Müslüman kadınlar, İslâmî KızKardeşlik gibi; Hindistan, İran ve Avrupa’da (WLUML) ve Arap dünyası İslâm’da kadın haklarının araştırılması ve yeniden yorumlanmasına duyulan ihtiyaç üzerine örgütlenerek yazdılar.

Prof. Bruce Lawrence

İslâm ve Ötesinde Tasavvuf 

Tasavvufun İslâmiyetin gayet önemli bir boyutu olduğu hususunda yapılan pek çok tartışmalar vardır, fakat bazı gruplar da tasavvufun İslâm’ın ötesinde olduğunu tartışırlar; hatta sadece tartışmakla kalmaz bu görüşü savunurlar.  Konferansta söz konusu yaklaşımların tartışmaları, delilleri, rol sahipleri ve etkileri incelenecektir.