Büyük İslam Mütefekkiri Ahmed Avni Konuk Paneli

  • Anasayfa
  • Büyük İslam Mütefekkiri Ahmed Avni Konuk Paneli


"Büyük İslâm Mütefekkiri Ahmed Avni Konuk" Paneli, Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenecek

 

"Büyük İslâm Mütefekkiri Ahmed Avni Konuk" paneli 4 Kasım 2018 Pazar günü Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı’nın katkıları ile gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Rektör Danışmanı  Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Dr. Savaş Ş. Barkçin’in yer alacağı program, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut’un katılımları ile düzenlenecek.

Program halka açık olup, öğrencilerimiz ve tüm ilgililer davetlidir. 

 

 Panel programı, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri ve davetlilerin katılımı ile 4 Kasım 2018, Pazar günü gerçekleşecek. İki bölümden oluşan Panelin başında, Ahmed Avni Konuk başlıklı bir belgesel, Panelin sonunda bir değerlendirme bölümü yer alacaktır. Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın başkanlığında gerçekleştirilecek oturumlarda,  Dr. Savaş Ş. Barkçin “Ahmed Avni Konuk ve Tevhid Musikısi”, Prof. Dr. Safi Arpaguş "Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nin Tasavvuf Çalışmaları Açısından Önemi" ve son olarak da Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Ahmed Avni Bey’in Fusus Şerhi” başlıklı konuşmalarını yapacaklardır. Programda ayrıca Elif Ömürlü Uyar, Ahmed Avni Konuk’un bir eserini seslendirecektir.

 

 “Darülfünün” olarak anılan sûfi: Ahmed Avni Konuk

1868 yılında İstanbul’da dünyaya gelen mutasavvıf, bestekâr ve şair Ahmed Avni Konuk, Galata Rüştiyesi’ndeki eğitimini tamamlayarak hafız olmuştur. Hukuk fakültesinden birincilikle mezun olduktan sonra; posta genel müdür muavinliği ve genel müdürlük hukuk müşavirliği görevlerinde bulunarak, devrin Posta Kanunu’nu hazırlamıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca’yı çok iyi bilen Ahmed Avni Bey, memuriyet hayatı boyunca gösterdiği gayret ve hizmetinden dolayı birçok takdir almış ve beyaz şeritli İstiklâl Madalyası’na layık görülmüştür.

Tasavvuf sahasındaki en önemli özelliği; bazılarınca birbirinden çok ayrı düşünülen Mevlana ve İbn Arabi’nin görüşlerini birleştirmek olan Ahmed Avni Konuk, “Darülfünun” yani “bilimler evi” olarak anılmaktadır. Zekâi Dede Efendi, Mesnevîhân Mehmed Esad Dede ve Ahmed Amiş Efendi, Ahmed Avni Bey’in hayatında öne çıkan üç büyük sûfî olmuştur.

 

En büyük güfte mecmuası olan Hânende’yi derledi

Ahmed Avni Konuk, elimizdeki en büyük güfte mecmuası olan Hânende’nin derleyicisidir. Eserde 95 makamdan 2706 eserin güftesi bulunmaktadır. Ahmed Avni Konuk’un bilinen eserleri ise 41 adettir.

3 Mevlevî Ayini besteledi

Bûselikaşîrân, Dilkeşîde ve Rûy-i Irak makamlarında 3 Mevlevî Ayini besteleyen Konuk’un

“Fihrist-i Makāmât” adlı 119 makamlı Kâr-ı Nâtık’ı, günümüzde en çok sayıda makamı gösteren çok önemli bir eserdir. 

Ahmed Avni Konuk, Hacı Emin Dede, Halil Can, Kemal Batanay, Saadettin Heper, Emin Kılıç Kale gibi klasik müziği bugüne aktarmada çok büyük hizmetleri olan üstatlar yetiştirmiş ve  Hacı Emin Dede, üstadı için, “Ahmet Avni Bey, Itrî-i zamandır” yani “Zamanın Itri’sidir” demiştir.

Tasavvuf alanında 30’dan fazla eseri bulunuyor

1904'te Mevleviyye Tarîki’ne giren Ahmed Avni Konuk'un çoğunluğu tasavvufî mahiyette olan telif, tercüme ve şerh türü eserlerinin sayısı 30’dan fazladır. Bir kısmı neşredilen bu eserlerin en önemlilerinden biri olan “Mesnevi Tercüme ve Şerhi”, Türkçe'de yapılmış en kapsamlı şerhtir.

Muhyiddin İbni’l Arabî’nin Fusûsü'l-Hikem Tercüme ve Şerhi en büyük ikinci eseridir. Büyük boy yirmi sekiz defterden ibarettir. Bu şerhi yaparken modern bilimlerden de yararlanmıştır.

1933'te kendi isteğiyle emekliye ayrılan Konuk, bir süre Posta ve Telgraf Yüksek Mektebi ile bugünkü adı İstanbul Teknik Üniversitesi olan Yüksek Mühendis Mektebi'nde ders vermiştir.

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!