İslam Araştırmaları ve Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem Arayışı başlıklı I. Uluslararası Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu

  • Anasayfa
  • İslam Araştırmaları ve Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem Arayışı başlıklı I. Uluslararası Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi SempozyumuIslamic Studies and Sufi Studies in Academia: Rethinking Methodologies (İslam Araştırmaları ve Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem Arayışı) başlıklı I. Uluslararası Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu 20-21 Mayıs tarihlerinde Kyoto’da düzenlenecektir. Sempozyum İslam araştırmalarının farklı ülkelerde günümüze değin nasıl yapılandırıldığı sorusunu gündeme getirecektir. İslam araştırmaları tasavvuf alanına odaklanarak, bu çalışmaların Amerika, Çin, Japonya ve Türkiye’de kurumsal ve entelektüel tarihini ortaya koyan bildirilere yer verilecektir. İslam araştırmalarının akademik disiplinler, oryantalizm, devlet kurumları açısından ele alınış farklılıkları ve bunlarla dini kimlik arasındaki ilişkiler konu edilecektir.  İslam araştırmalarında tasavvuf alanına yönelik geliştirilecek akademik işbirlikleri, kurumlar arası ilişkiler ve yeni program yapılandırma imkanları konularında geleceğe yönelik bir projeksiyon yapılacaktır. Sempozyumda, özellikle tasavvuf araştırmalarının akademik açıdan ele alınış yöntemleri üzerinde değerlendirmeler yapılması beklenmektedir.

Sempozyum kapsamında aynı zamanda, Kyoto Üniversitesi, Kerim Vakfı ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi arasındaki kurumsal ilişkiler çerçevesinde ortaklaşa geliştirilmiş, yürütücülüğünü Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün yapmakta olduğu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenmekte olan İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı başlıklı Projenin Kapanış Konferansı gerçekleştirilecektir.

Kyoto Üniversitesi ve Kerim Vakfı’nın öncülük ettiği Sempozyuma Japonya’nın çeşitli  Üniversitelerinden aralarında Yasushi Tonaga, Masayuki Akahori, Kazuo Morimoto‘nun bulunduğu İslam araştırmaları, tasavvuf alanı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Güney ve Orta Asya ve Uzak Doğu konularında uzman 14 bilim adamı, Amerika’dan William Chittick, Sachiko Murata, Carl Ernst, Bruce Lawrence, Cemil Aydın, miriam cooke, Juliane Hammer, Omid Safi, James Morris, Çin Pekin Üniversitesinden Tu Weiming katılacaklardır. Sempozyuma Türkiye’den konuşmacı olarak Cemalnur Sargut, Mahmud Erol Kılıç, aynı zamanda İki Doğunun Köprüsü Proje ekibinde yer alan Emine Yeniterzi, Osman Nuri Küçük, Ahmet Murat Özel ve Cangüzel Güner Zülfikar katılacaktır.

Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirilen İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programını tamamlamış bulunan Kyoto ve Tokyo Üniversitesi doktora öğrencileri, Osmanlı Dönemi Tasavvufu ve ilişkili konuları ele aldıkları bildiriler sunacaklardır. Proje Kapanış Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek oturumun ayrıca ilgi görmesi beklenmektedir.

Proje, Japon Akademik geleneğinde henüz yer tutmayan, Osmanlı Dönemine ait tasavvuf içerikli orijinal kaynakların Japon akademisyenler tarafından işlenir hale gelmesi amacı ile hayata geçirilmiştir. Bu yolla kurulacak anlayış köprüsünün iki ülke arasındaki akademik, sosyal ve diplomatik açıdan ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

Sempozyum açılışı, düzenleyen kuruluşlar adına Kyoto Üniversitesi ASAFAS Dekanı Yasushi Kosugi, Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Direktörü Yasushi Tonaga, ve Kerim Vakfı, TÜRKKAD ve Üsküdar Üniversitesini temsilen Cemalnur Sargut’un ev sahipliğinde ve Tokyo Büyükelçisi Sayın Ahmet Bülent Meriç’in toplantıyı teşrifi ile gerçekleştirilecektir.

İki gün sürecek olan Sempozyum internet üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

Sempozyuma Türkiye’den davetli konuşmacı, kurum temsilcileri, izleyici ve teknik ekip olarak toplam 61 kişilik bir heyet katılacaktır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!