Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Hakkında

TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ / TEZSİZ)

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Bin yılı aşkın Müslüman medeniyetinin ürünü olan tasavvuf kültürünün, yalnızca muhafazası değil yaşanır hale gelmesi, günlük yaşamın dokularına nüfuz etmesi, kültür ve düşünce dünyamıza daha fazla katkı sağlaması, yeni programlar ve kurumsal faaliyetlerin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı tezsiz yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Üsküdar Üniversitesi programın görmüş olduğu ilgi, Enstitüye kazandırdığı birikime dayalı olarak 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibarı ile Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programını Tezli olarak açmıştır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Bilimsel içerik danışmanlığı Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç tarafından yürütülmekte olan program, tasavvuf alanının araştırma dilleri olan Osmanlı Türkçesinin öğretimi başta olmak üzere Arapça dil destekli olarak verilmektedir. Arapça öğretimi, öğrencilerin klasik metinlere nüfuzunu artırmak amacıyla programa özgü olarak Osmanlı klasik usulü ile yapılandırılmıştır. Farsça, seçmeli dersler arasında yer almaktadır.

Tezli yüksek lisans programı bir dönem süreli Bilimsel Hazırlık içermektedir. İlahiyat Fakültesi mezunu olanlar dışında öğrencilerin tamamı Bilimsel Hazırlık derslerini almakla yükümlüdür. Gerekli dil yeterliliklerine sahip olanlar Bilimsel Hazırlık dil derslerinden muaf olabilecektir. Hazırlık Osmanlı Türkçesi, Arapçaya Giriş ve Temel İslam Bilimlerine Giriş dersleri içermektedir. Öğrenci, ayrıca isteğe bağlı olarak bir yıl Arapça Hazırlık Eğitimi alabilmektedir. Arapça Hazırlık Eğitimi, Enstitünün, 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) ile geliştirmiş olduğu özel bir protokol çerçevesinde ARÖMER tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yüksek Lisans Bilgilendirme Dosyası, 2017-2018  Öğretim Yılı Güz Dönemi