Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Hakkında

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Amacı

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı tezsiz yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Üsküdar Üniversitesi programın görmüş olduğu ilgi, Enstitüye kazandırdığı birikime dayalı olarak 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibarı ile Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programını Tezli olarak açmıştır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Eğitim Dili

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir. Bilimsel içerik danışmanlığı Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç tarafından yürütülmekte olan program, tasavvuf alanının araştırma dilleri olan Osmanlı Türkçesinin öğretimi başta olmak üzere Arapça dil destekli olarak verilmektedir. Arapça öğretimi, öğrencilerin klasik metinlere nüfuzunu artırmak amacıyla programa özgü olarak Osmanlı klasik usulü ile yapılandırılmıştır. Farsça, seçmeli dersler arasında yer almaktadır. Seçmeli ders kategorisinde yer alan bazı dersler İngilizce olarak verilmektedir.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Kapsadığı Bilim Dalları

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Bin yılı aşkın Müslüman medeniyetinin ürünü olan tasavvuf kültürünün, yalnızca muhafazası değil yaşanır hale gelmesi, günlük yaşamın dokularına nüfuz etmesi, kültür ve düşünce dünyamıza daha fazla katkı sağlaması, yeni programlar ve kurumsal faaliyetlerin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Kapsamı ve Süresi

TEZLİ Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı  Yüksek Lisans Programı toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için öğrenciye tanınan maksimum süre 6 dönem olarak yönetmelikle sabittir. Program kapsamında öğrenci 5 adet zorunlu, 4 adet seçmeli ders ve bir seminer alarak tezini teslim etmektedir.

Tezli yüksek lisans programı bir dönem Bilimsel Hazırlık içermektedir. Bilimsel Hazırlık süresi program süresine dahil edilmez. İlahiyat Fakültesi mezunu olanlar dışında öğrencilerin tamamı Bilimsel Hazırlık derslerini almakla yükümlüdür. Gerekli dil yeterliliklerine sahip olanlar Bilimsel Hazırlık dil derslerinden muaf olabilecektir. Hazırlık Osmanlı Türkçesi, Arapçaya Giriş ve Temel İslam Bilimlerine Giriş dersleri içermektedir. Öğrenci, ayrıca isteğe bağlı olarak bir yıl Arapça Hazırlık Eğitimi alabilmektedir. Arapça Hazırlık Eğitimi, Enstitünün, 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) ile geliştirmiş olduğu özel bir protokol çerçevesinde ARÖMER tarafından gerçekleştirilmektedir.

TEZSİZ Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı  Yüksek Lisans Programı toplam 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için tanınan maksimum süre 3 dönem olarak yönetmelikle sabittir. Program kapsamında öğrenci 7 adet zorunlu, 3 adet seçmeli ders ve bir dönem projesi teslim edecektir. Tezsiz programdan Tezli programa geçiş imkanı bulunmaktadır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında Derslere Devam Durumu

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencinin derslerin tamamına devamı zorunludur. Ancak teorik ya da uygulamalı derslerin %30’unu aşmaması ve haklı ve geçerli bir nedenin olması halinde devamsızlık olabilir.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun her branştan ilgili adaylar başvurabilir. Üniversiteyi yurt dışında tamamlamış olan adaylarda YÖK denkliği şartı aranmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların ALES1,2 ’ten, herhangi bir puan türünde son beş yıl içerisinde, en az 55 almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz Program müracaat eden adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yazılı sınav ile öğrenci kabul edilmektedir. Gerçekleştirilen sınav, alanla ilgili bir bilim sınavı olmayıp, adayın program hakkında beklentilerinin ve mevcut ilgilerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılmaktadır.

1 ALES’i olmayan adaylar müracaatlarını Özel Öğrenci statüsünde yapabileceklerdir. Özel öğrenci statüsü ile programa kabul edilen öğrenciye, gerekli ALES puanını alabilmesi için en fazla 1 yıl süre tanınır.

Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES puanı şartı aranmamaktadır.