Çalışma Grupları

Tasavvuf, temel İslâm bilimlerinin yanı sıra edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, müzikten resme, siyaset felsefesinden popüler kültüre dek mevcut bilim ve sanat konularında engin bir ilgi alanına sahiptir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürü konu alan her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları sunmaktadır.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, konulara geniş bir açıdan yaklaşabilmek için öncelikle tüm disipliner bakış açılarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşımla tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konuları başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimler alanlarının, yerine göre diğer alanların çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek işlendiği disiplinlerarası çalışmalara odaklanmaktadır.

Disiplinlerarası çalışmaların temeli, farklı disiplinlerin ve farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya getirilmesiyle, alışılagelmiş kısıtlamalar olmadan ve bilinen kalıpların dışına çıkarak düşünme imkânlarının artırılmasına dayanır. Tasavvufun kendi kavram ve yöntemlerinin diğer disiplinlerle buluşmasından doğacak yeni imkânlar hakkında literatürde henüz yeterli birikim mevcut değildir. Enstitü, İslam medeniyetinin tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konularında olduğu kadar, söz konusu çalışmalara kaynak oluşturan metinlerin çıktılarından, toplumu ilgilendiren, katma değer üreten, sosyal sorumluluğu paylaşan ve sürdürülebilir gelişimi etkileyen her alanda çözüm üreten düşünce alt yapısının oluşmasına katkı sağlamak için çalışmaktadır.

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı ile zenginleştirilmiştir. Doktora programı, çalışma grubunun araştırmalarını ve projelerini destekleyecek ilgili insan profilini bir merkezde toplamaktadır.

Bu yaklaşımın Türkiye kaynaklı medeniyet çalışmalarına ve tasavvuf düşüncesi merkezli İslam medeniyeti okumalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Türkçe eserlerin İslam araştırmaları literatüründe hak ettiği yeri alması, Osmanlı tasavvuf düşüncesinin nadide örnekleri Osmanlı şerh geleneğinin ürünü eserlerin uluslararası yayınlarla tanıtılması bu çabanın önemli bir parçası ve ilgi odağıdır.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde bulunan çalışma gruplarının isimleri şöyledir:

1- Tasavvuf Araştırmaları Grubu (bilgi için tıklayınız)
2- İş ve Çalışma Ahlâkı Grubu (bilgi için tıklayınız)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!