Projeler

“Kadimden Geleceğe Doğu-Batı Köprüsü” Uluslararası Projesi

Program: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) GENÇ DESTEK PROGRAMIProjenin Başlığı: “KADİMDEN GELECEĞE DOĞU-BATI KÖPRÜSÜ” Uluslararası ProjesiProje Yürütücüsü Kuruluş (Dernek): Interkulturelles Forum zur Förderung des Austausches und der Integration e.V. (IFFAI), Frankfurt, Almanya.Proje Ortakları:T. C. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü (TAE)Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Toplam Proje Bütçesi: 6.000 EuroSüre: 11 AyProje…

Ayrıntılı Bilgi
JSPS Projesi “Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals”

“Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals” The project “Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals”, in partnership with Üsküdar University Institute for Sufi Studies, and under the direction of the Graduate School of Asian and African Area Studies ASAFAS, Kyoto University, has been supported as of 2021 by The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) organization. Project Coordinator, Kyoto University, ASAFAS Kyoto Kenan Rifai Center for Sufi Studies Director is Prof.…

Ayrıntılı Bilgi
"İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı" Projesi

Proje ÖzetiProjenin amacı iki ülke araştırma kurumları arasında mevcut akademik ve araştırma kapasitelerinin bir araya getirilerek kültürel ve akademik iş birliğinin geliştirilmesidir. Proje, Japonya ve Türkiye arasında tasavvuf alanı imkânlarının kuracağı köprü ile akademik ve kültürel işbirliğini geliştirecektir.Tasavvuf, akademik açıdan doktrin, toplumsal yaşamdaki kültürel ve ahlâkî boyutları ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel yapısına yönelik kapsamlı bir ilgi alanı ortaya koymaktadır.…

Ayrıntılı Bilgi
I. Uluslararası Kyoto Kenan Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu

I. Uluslararası Kyoto Kenan Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Merkezi SempozyumuIslamic Studies and Sufi Studies in Academia: Rethinking Methodologies (İslam Araştırmaları ve Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem Arayışı) başlıklı I. Uluslararası Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu 20-21 Mayıs tarihlerinde Kyoto’da düzenlenmiştir. Sempozyum İslam araştırmalarının farklı ülkelerde günümüze değin nasıl yapılandırıldığı sorusunu gündeme getirmiştir. İslam araştırmaları içerisinde tasavvuf alanına odaklanarak, bu çalışmaların…

Ayrıntılı Bilgi
“Bir Şarih Olarak Ahmed Avni Konuk’un Metafizik Görüşleri” Paneli

“Bir Şarih Olarak Ahmed Avni Konuk’un Metafizik Görüşleri” Paneli Panel Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TahralıProf. Dr. Reşat Öngören “Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Kültür Köprüsü Olarak Ahmed Avni Konuk”Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç "Ahmed Avni Konuk'un Yaratılış Felsefesi"Prof. Dr. İbrahim Özdemir “A. Avni Konuk'un Tabiat Tasavvuru: İrfan Geleneği İklim Krizine Ne Söyler” Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Ahmed Avni Bey’in Gözüyle İbn Arabi”Tarih:…

Ayrıntılı Bilgi
Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Annemarie Schimmel Sempozyumu"

Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Annemarie Schimmel Sempozyumu"13 Şubat 2021 Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı işbirliği ile her yıl “Meşkûre Sargut Hatırasına” başlığı altında, tasavvuf kültürü ve literatürüne katkı yapmış önemli şahsiyetleri anmak gayesiyle bir program düzenlemektedir. 2021 yılı kapsamında 13 Şubat 2021 tarihinde "Annemarie Schimmel Sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. Program,  Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları…

Ayrıntılı Bilgi
TAG 2020 II. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Tasavvuf Araştırmaları Günleri 25-26 Aralık 2020Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 2020Bilimsel çalışmalar giderek ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin, din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslâm bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, târihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mîmârîye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset…

Ayrıntılı Bilgi
TAG 2019 Uluslararası "Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî" Sempozyumu ve Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi

Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 2019 Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenmekte olan Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. TAG bu sene aynı zamanda uluslararası "Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî” sempozyumuna ev sahipliği yapmıştır. TAG kapsamında, Enstitüde yürütülmekte olan lisansüstü çalışmaların da konu edileceği “Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi”…

Ayrıntılı Bilgi
TAG 2018 I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Tasavvuf Araştırmaları Günleri 2018I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  9-11 Mart 2018TakdimBugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden…

Ayrıntılı Bilgi
Meşkûre Sargut Hâtırasına "Kadın ve Tasavvuf" Sempozyumu

Meşkure Sargut Hatırasına 2021 "Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu"10 Şubat 2018 Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı işbirliği ile her yıl “Meşkûre Sargut Hatırasına” başlığı altında, tasavvuf kültürü ve literatürüne katkı yapmış önemli şahsiyetleri anmak gayesiyle bir program düzenlemektedir. 2018 yılı kapsamında 10 Şubat 2018 tarihinde "Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. Program, Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan canlı…

Ayrıntılı Bilgi

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!