TAG 2020 II. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

  • Anasayfa
  • TAG 2020 II. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Tasavvuf Araştırmaları Günleri 25-26 Aralık 2020

Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 2020

Bilimsel çalışmalar giderek ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin, din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslâm bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, târihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mîmârîye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Enstitümüz her yıl Tasavvuf Araştırmaları Günleri başlığı altında, bu geniş ilgiler ağını konu alan, bu alanda çalışan ve alana ilgi duyanları buluşturacak bilim ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmektedir. İçinde bulunduğumuz 2020 senesi bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 Pandemisi nedeniyle pek çok programın değişikliğe uğradığı bir dönem oldu. Takvimde bazı ertelemelerle birlikte, her yıl düzenlediğimiz TAG etkinliğimiz 2020 yılı için Enstitü öğrencilerimizin bildirilerinden oluşan bir Öğrenci Sempozyumu olarak planlandı. Bildiriler, tamamlanmış veya sürmekte olan tezler/dönem projeleri ve yıl içinde verilen makale ödevlerinin konularından hareketle hazırlandı. Bilim Kurulu tarafından seçilen 40 bildiri özetinden, 28 bildiri, II. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu başlığı altında 25-26 Aralık 2020 tarihlerinde TAG 2020’de sunulmuştur.

Sempozyum Video Kayıtları

25 Aralık 2020 Cuma 1. Gün 

26 Aralık 2020 Cumartesi 2. Gün 

Sempozyum Bilim Kurulu

Elif Erhan, Prof. Dr.

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Reşat Öngören, Prof. Dr.

Niyazi Beki, Prof. Dr.

Cemalnur Sargut, Ü.Ü. Rektör Danışmanı

F. Cangüzel Güner Zülfikar, Dr. Öğr. Üyesi

H. Dilek Güldütuna, Dr. Öğr. Üyesi

Omneya Ayad, Dr. Öğr. Üyesi

Arzu Eylül Yalçınkaya, Dr.

Rıdvan Özdinç, Doç. Dr.

Muhammed Bedirhan, Dr. Öğr. Üyesi

Sümeyye Parıldar, Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Murat Özel, Dr. Öğr. Üyesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Elif Erhan, Prof. Dr.

Cemalnur Sargut, Ü. Ü. Rektör Danışmanı

F. Cangüzel Güner Zülfikar, Dr. Öğr. Üyesi

H. Humanur Bağlı, Prof. Dr.

Özge Mustafaoğlu, Enstitü Sekreteri

Düzenleyen Kuruluşlar

Ü. Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Kerim Sağlık, Kültür ve Eğitim Vakfı

TAG2020 PROGRAM AKIŞI

Sempozyum Video Kayıtları

25 Aralık 2020 Cuma 1. Gün 

26 Aralık 2020 Cumartesi 2. Gün

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!