Genel Bilgi

Amaç

Enstitünün amacı, tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışından istifade edilmek suretiyle disiplinlerarası çalışmalara dayalı, ferdî ve toplumsal gelişmenin önünü açan çok yönlü bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü, bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlâkî değerleri özümsemiş, çevreye saygılı, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayata geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Faaliyet Alanları

  • Lisansüstü programlar açmak

  • Halka açık eğitim programları düzenlemek

  • Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri gerçekleştirmek

  • Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak eğitim programları geliştirmek

  • Diğer akademik faaliyetlerde bulunmak

  • Klasik İslam sanatları ve musikisi alanlarında sanat performansları, sergiler vb. düzenlemek

ENSTİTÜ TANITIM BROŞÜRÜ

ENSTİTÜ TANITIM FİLMİ

TEZLİ TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TEZSİZ TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMIÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!