Eğitim ve Öğretim

Enstitümüzün eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna sürecine uygun olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini kapsamaktadır. Program tasarımları, ilgili birim ve birimlerde yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Enstitü Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır. Enstitü programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımı ve öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Dersler ilgili bilim dalı öğretim elemanları tarafından verilir.

Danışmanlık süreçleri aktif olarak işletilir.

Ders programları alanın gerekleri doğrultusunda öğrencinin verimi esasına dayalı olarak oluşturur.

Ders programları eğitim-öğretim başlamadan en geç 1 hafta önce duyurulur ve öğrencilere gönderilir.

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan Bologna güncellemeleri tamamlanır.

Öğrencilerden Çözüm Merkezine, öğretim üyelerine ya da Enstitünün diğer birimlerine gelen elektronik postalara 1 iş günü içinde dönüş yapılır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!