GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ülkemizde ve dünyada tasavvuf alanına özel olarak kurulmuş lisansüstü düzeyde eğitim veren ilk akademik kurum olma özelliğine sahiptir.

Enstitü bünyesindeki programlar lisans alt yapısına bağlı olmaksızın, her disiplinden ilgiliye tasavvuf alanında eğitim almak, tasavvuf alanında çalışmalarda bulunmak ve profesyonellere kendi birikimlerini tasavvuf alanının imkânlarından yararlanarak derinleştirme fırsatı sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

İlahiyat ve din bilimleri alt yapısına sahip olmayanlar için Temel İslam Bilimleri içerikli ve dil derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Yüksek Lisans Programları alanın araştırma dillerinin öğrenimi ve geliştirilmesine yönelik müfredat kapsamında dil dersleri içermektedir. Öğrencinin çalışacağı alana göre metin incelemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Enstitü yüksek lisans öğrencileri genel olarak eğitim alt yapısı profili oldukça yüksek, özellikle batı dillerine hâkim, iş ve yaşam tecrübesi olgunlaşmış, yaş ortalaması 40’a yakın olan ve ne istediğini bilerek gelen profesyonellerden oluşmaktadır. Bu öğrenciler, program sonunda edinecekleri diplomadan çok kendilerini geliştirmeye odaklandıklarından, derslerin işlenme kalitesi ve entelektüel seviyesi oldukça çok yüksektir.

Enstitü, ilgi alanı ve yöntemleri ile uluslararası anlamda birçok araştırmacı, lisansüstü öğrenci ve akademisyenin ilgisini çekmektedir. Her yıl bu yönde başvurular almaktadır.

Enstitü kendi bünyesindeki kapasite ve ilişkiler ağı nedeniyle her yıl yurt dışından misafir öğretim üyeleri davet etme, İngilizce dersler açma, uluslararası programlar ve yaz okulları düzenleme kapasitesine sahiptir.

Enstitü uluslararası organizasyonları düzenlemede dış paydaş desteği temin edebilme kapasitesine sahiptir. Bu kapasitenin sunduğu imkânlarla, diğer üniversitelerin öğrenci ve akademisyenlerine bilimsel anlamda yararlanabilecekleri hazır ortamlar sunulmaktadır.

Enstitünün alanın dünya çapında otorite olan bilim adamları tarafından desteklenmektedir ve bu kişiler yılın belirli zamanlarında Enstitümüzde ücretsiz dersler vermeyi kabul etmişlerdir.

Enstitü her yıl düzenlediği 4-13 hafta arasında değişen Sürekli Eğitim Programları ile bilginin halka ulaştırılmasını sağlamaktadır. Her düzeyde ve farklı eğitim alt yapısına sahip kişilere tasavvufun din bilimlerinden, psikolojiye, sinemaya kadar farklı ilgi alanları ile buluşmasını sağlamaktadır.

Enstitü tasavvuf musikisi ve Klasik İslam Sanatları alanlarında duyarlıdır, bu konularda profesyonel düzeyde etkinlikler düzenlemektedir. Üniversitenin sahip olması gereken sanat ortamına önemli katkılar sunmaktadır.

Enstitü Sürekli Eğitim Programlarını uzaktan eğitim ile yayma kapasitesini geliştirmektedir.

Enstitü, öğrencilere yalnızca bir meslek edindirmek değil aynı zamanda iyi insan yetiştirmeyi kendisine hedef seçmiş olan Üsküdar Üniversitesinin bir parçasıdır. Üsküdar Üniversitesi disiplinler arası çalışmaları benimsemiş, teknolojinin ve bilimin sunduğu imkânları sonuna kadar kullanmayı hedefleyen, bilimsel çalışmaları teşvik eden, eğitim ve araştırma kalitesini yükseltmeye odaklanmış, insan değer veren ve kaynaklarını üretilen bilginin halka ulaşması için kullanan insancıl ve huzurlu bir çalışma atmosferi sunmaktadır.

Tüm dünyada tasavvuf alanına yönelik bilimsel ilginin artıyor olması,

Farklı disiplinlerin tasavvuf alanının sunduğu düşünme ve anlama imkânlarından yararlanabileceklerini keşfetmeleri

Öz Değerlendirme neticelerine göre öğrenci ve akademik-idari personel memnuniyeti sonuçlarının 4 üzerinden ortalama 3.85 düzeyinde gerçekleşmektedir.

 ZAYIF YÖNLERİMİZ

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında henüz bir doktora programı bulunmamaktadır.

Açılan Yüksek Lisans Programının alanda ilk olması nedeniyle yeterince tanınmamaktadır.

Alanın özelliğinden kaynaklı olarak, araştırma dilleri konusunda alt yapı gerektirmesi ve programa kayıtlı öğrencilerin Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça dil düzeylerinin alt seviyede olması nedeniyle sürekli dil takviyesi gerektiğinden müfredat ağırlaşmaktadır.

Öğrencilerin çoğunun bir işte çalışıyor olmaları nedeniyle araştırmaya ayırdıkları zamanın yeterli gelmemekte ve tez bitirme sürelerinin uzamasına neden olmaktadır.

Eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle yurt dışından Enstitümüzde çalışmak ve/veya ders vermek isteyen öğretim üyelerine yeterli fırsat sunulamamaktadır.

Yurt dışından Enstitümüze müracaat eden öğrencilerin eğitim ve araştırma talepleri karşılanamamaktadır.

Tam zamanlı öğretim üyesi sayısı azdır. Bu durum özellikle Tez Danışmanı temini ve öğrenciye ayrılan süre açısından problem oluşturmaktadır. 

Türkiye'de tasavvuf alanında ve diğer alanlarda (edebiyat, tarih, psikoloji vb.) tasavvufla ilişkili konularda uzman sayısı oldukça azdır.

Bilimsel Proje faaliyetlerine yeterince zaman ayrılamamaktadır.

Bilimsel yayın sayısı yeterli düzeyde değildir. 

Enstitünün lisansüstü programların yanı sıra, kendi bünyesinde sürekli eğitim programları ve çok sayıda etkinlik düzenliyor olmaktan ötürü idari yüküne bağlı olarak idari personel sayısının yeterli olmaması.

 FIRSATLAR

Üniversitemiz ve Enstitümüzün eğitim-öğretim kalitesi ve mekânsal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmesi ve tanınırlığının giderek artması.

Uluslararası öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesine yönelik olarak ortak uluslararası lisansüstü programlar geliştirilmesi, bunun için açılan proje imkânlarının değerlendirilmesinin sağlanması.

Enstitümüze yurt dışından müracaat eden araştırmacı ve akademisyenlerin istihdamının sağlanmasına yönelik devlet tarafından sunulan kaynakların kullanılması

Enstitünün uluslararası ilişkiler ağının ve tasavvuf alanın uluslararası anlamda gördüğü ilginin, Türkiye'deki diğer üniversitelerin de yararlanacağı şekilde ortak projeler gerçekleştirmek üzere organize edilmesi

TEHDİTLER 

Enstitüde açılmış bulunan Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Programlarının, Tasavvuf alanı ile ilgili akademik ortamlarında henüz yeterince anlaşılmaması ve benimsenmemesine sebebiyet veren ön yargılar

Din Bilimleri alanlarında çalışan akademisyenlerin, özellikle Türkiye'de disiplinler arası çalışmalara karşı mesafeli duruşu

İlahiyat lisansına sahip olmayanların tasavvufla ilişkili konularda lisansüstü eğitim ve araştırma yapamayacağına dair bilimsel olmayan inanış

Tasavvuf alanına yönelik ön yargılar, saldırı düzeyinde karşıt görüşler, tüm dünyada tasavvuftan soyutlanmış sığ ve maddi bir İslam anlayışı üretilmesi çabaları, İslamofobi, radikal dinci terör örgütlerinin yansıttığı yanlış İslam algısı

İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

Enstitü bünyesindeki tüm lisansüstü programlardaki öğrencilerin yayın üretme süreçlerine katkıda bulunacak uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Öğretim elemanı sayısının artırılması.

İdari personel sayısının artırılması.

Öğretim elemanlarının özellikle araştırma performanslarının ve bilimsel yayın sayılarının artırılmasına yönelik planlama ve uygulamaların yapılması.

Tez Danışmanlığı ve Dönem Projesi Danışmanlığı konusunda teşviklerin artırılması

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!