Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Nedir?

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları içeriği; başta tasavvuf düşüncesi olmak üzere, tasavvuf tarihi ve tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır.

Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinlerarası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülmektedir. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilmekte, tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayından itibaren “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programlarını sürdürmektedir. İlk öğrencilerini 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Döneminde kabul etmiş olan program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularda lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Eğitim Dili Nedir?

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçe'dir. Bilimsel içerik danışmanlığı Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç tarafından yürütülmekte olan program, tasavvuf alanının araştırma dilleri olan Osmanlı Türkçesi'nin öğretimi başta olmak üzere Arapça dil destekli olarak verilmektedir. Arapça öğretimi, öğrencilerin özellikle klasik metinlere nüfuzunu artırmak amacını taşımaktadır. Farsça, seçmeli dersler arasında yer almaktadır. Seçmeli ders kategorisinde yer alan bazı dersler İngilizce olarak verilmektedir.

Program, Birçok Bilim Dalını Kapsıyor

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla “meslek odaklılık” anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin, din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf, temel İslâm bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre dek geniş bir ilgi alanına sahiptir. Bin yılı aşkın İslam medeniyetinin ürünü olan tasavvuf kültürünün, yalnızca muhafazası değil yaşanır hale gelmesi, günlük yaşamın dokularına nüfuz etmesi, kültür ve düşünce dünyamıza daha fazla katkı sağlaması, yeni programlar ve kurumsal faaliyetlerin geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Çalışma Alanları Nelerdir?

Başta ilahiyat, edebiyat, tarih, psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, sosyal antropoloji, eğitim bilimleri, sosyal hizmetler gibi teorik ve uygulamalı alanlardan gelenler için doğrudan veya disiplinlerarası ilişkiler ile akademik kariyer ve mesleki gelişim imkânları sunmaktadır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Programı kapsamında Tasavvuf Düşüncesi, Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, Tasavvuf Tarihi, Tasavvuf Kültürü ve Sanatı dersleri ile Arapça ve Osmanlı Türkçesi dersleri zorunlu dersler olarak verilmektedir. Programda, İslam Düşünce Tarihi, İbn-i Arabi Düşüncesi, Mevlana Düşüncesi, Tasavvuf Klasikleri, Tasavvuf ve Dinler Tarihi ve İslam Medeniyeti Tarihi konuları ayrıca Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tasavvuf metinlerinin daha ileri düzeyde incelendiği metin incelemeleri ve Arapça Metin İncelemeleri gibi birçok ders de seçmeli dersler havuzunda yer almaktadır. Program kapsamında bazı seçmeli dersler İngilizce olarak da açılmakta, bu dersler Enstitü tarafından koordine edilmekte ve yurt dışından gelen misafir öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının Kapsamı ve Süresi Nedir?

Tezli Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için öğrenciye tanınan maksimum süre 6 dönemdir. Program kapsamında öğrenci 5 adet zorunlu, 4 adet seçmeli ders ve bir seminer alarak tezini teslim etmektedir. Tezli yüksek lisans programı bir dönem “Bilimsel Hazırlık” içermektedir. Bilimsel Hazırlık süresi program süresine dâhil edilmemektedir. İlahiyat Fakültesi mezunu olanlar dışında öğrencilerin tamamı Bilimsel Hazırlık derslerini almakla yükümlüdür. Gerekli dil yeterliliklerine sahip olanlar Bilimsel Hazırlık dil derslerinden muaf olabilmektedir. Hazırlık Osmanlı Türkçesi, Arapçaya Giriş ve Temel İslam Bilimlerine Giriş dersleri içermektedir. Öğrenci, ayrıca isteğe bağlı olarak bir yıl Arapça hazırlık eğitimi alabilmektedir. Arapça hazırlık eğitimi, Enstitünün, 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) ile geliştirmiş olduğu özel bir protokol çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı toplam 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için tanınan maksimum süre 3 dönemdir. Program kapsamında öğrenci 7 adet zorunlu, 3 adet seçmeli ders ve bir dönem projesi teslim etmektedir. Tezsiz programdan Tezli programa geçiş imkânı bulunmaktadır.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında Devam Zorunluluğu Var mı?

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrencinin derslerin tamamına devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak teorik ya da uygulamalı derslerin %30’unu aşmaması ve haklı ve geçerli bir nedenin olması halinde devamsızlık olabilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun her branştan ilgili adaylar başvurabilmektedir. Üniversiteyi yurt dışında tamamlamış olan adaylarda YÖK denkliği şartı aranmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adayların ALES’ten, sözel puan türünden son beş yıl içerisinde, en az 55 almış olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES puanı 75 olarak kabul edilmektedir. Tezsiz programa müracaat eden adaylar ile doktora mezunu olanlar için ALES şartı aranmamaktadır. Bu kişiler için ALES puanı 75 olarak kabul edilecektir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programlarına yazılı sınav ile öğrenci kabul edilmektedir. Gerçekleştirilen sınav, alanla ilgili bir bilim sınavı olmayıp, adayın metin okuma ve anlama, yazılı ifade etme becerilerinin anlaşılması, program hakkında beklentilerinin ve mevcut ilgilerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılmaktadır.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!