İslam Medeniyeti Düşüncesi Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

2023 - 2024 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU

İslam Medeniyeti Düşüncesi Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Programa Başvuru ve Ön kayıt

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Adaylarda Aranan Özel Koşullar

Doktora Programına aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak, tezli yüksek lisans diplomasına sahip her branştan ilgili adaylar başvurabilir. Üniversiteyi yurt dışında tamamlamış olan adaylarda YÖK denkliği şartı aranmaktadır.

 • ALES sınavı sonuç belgesi (Sözel puan türünde son beş yıl içerisinde, en az 55 almış olmak gerekmektedir.)
 • Doktora mezunu olanlar için ALES şartı aranmamaktadır. Bu kişiler için ALES puanı 75 olarak kabul edilecektir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES puanı 75 olarak kabul edilmektedir. 
 • Yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0 ile mezun olması gerekmektedir.
 • Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir. Eşdeğerlik Tablosu için Tıklayınız

Program Kontenjanı

Doktora Programı Kontenjanı: 15 öğrenci

Bilim Sınavı Tarihi 

Bilim sınavı 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 13.30-15.00 saatleri arasında Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nde yüz yüze yapılacaktır. 

Bilim Sınavı Yeri

T.C. Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke A-Blok Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No:23 Üsküdar/İstanbul/Türkiye

Bilim Sınavı Hakkında

Doktora Programına müracaat eden adaylar bilim sınavına tabi tutulacaktır.

Sınav yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamalıdır. Adayların sınava geldiklerinde doktora programına neden müracaat ettiklerini açıklayan 250-300 kelimelik bir kompozisyonu ve özgeçmişlerini Enstitü Sekreterliğine teslim etmeleri beklenmektedir. Programa öğrenci kabulü başarı sırasına göre yapılacaktır.

Değerlendirme 

Adaylar ALES puanının % 50'si, yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve sınav notunun % 30'u alınarak elde edilen puanlara göre sıralanacaktır.

%30 Bilim Sınavı (%20 yazılı ve %10 mülakat)

Yazılı sınav sonunda başarı puanı 90 üzerinden 50 puanın altında (ALES %50 + %20 yüksek lisans not ort. + %20 bilim sınavının yazılı bölümü) kalan adaylar mülakata alınmazlar. Değerlendirme sonunda toplam en az 70 puan alanlar arasında kontenjana göre sıralama yapılır.

Doktora Bilimsel Hazırlık Programı Hakkında

Program bir yıl bilimsel hazırlık içermektedir. Bilimsel hazırlık süresi program süresine dahil edilmez. Lisans mezuniyeti İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi olanlar ve Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları bilimsel hazırlıktan muaf olacaktır.

Başka bir tezli yüksek lisans programından diploması olup, doktora programına kabul edilen Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları bilimsel hazırlık derslerinden yalnızca TSV565 Temel İslam Bilimlerine Giriş dersini alacaklardır. Diğer öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programında yer alan dersler için, varsa muafiyet talepleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Dil Yeterliği Hakkında

Doktora programına asil öğrenci statüsünde kabul edilmiş olan öğrenciler, derslerini ve doktora seminerini tamamladıktan sonra, Doktora Yeterlik Sınavı kapsamında Doktora Programının araştırma dilleri olan Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça dillerinden en az birinde klasik metinleri okuyup anlama düzeyinde dil yeterliliğine sahip olduklarını belgelemekle yükümlü olacaklardır.

Yabancı Dil Eşdeğerlikleri

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın

Kesin Kayıt İşlemleri

01-09 Şubat 2024

Kesin Kayıt Esnasında İstenilen Belgeler

- Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi

- Lisans ve Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve fotokopisi

- ALES sınav sonuç belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

- YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

Derslerin Başlama Tarihi

09 Şubat 2024 Pazartesi 

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının Teknik Özellikleri

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının eğitim dili Türkçe'dir. Alanının araştırma dilleri olan Osmanlı Türkçesi'nin öğretimi başta olmak üzere Arapça dil destekli olarak verilmektedir. Arapça öğretimi, öğrencilerin özellikle klasik metinlere nüfuzunu artırmak amacını taşımaktadır. Farsça, seçmeli dersler arasında yer almaktadır. Seçmeli ders kategorisinde yer alan bazı dersler İngilizce olarak verilmektedir.

Öğrenci, ayrıca isteğe bağlı olarak bir yıl Arapça Hazırlık Eğitimi alabilmektedir. Arapça Hazırlık Eğitimi, Enstitünün, 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) ile geliştirmiş olduğu özel bir protokol çerçevesinde ARÖMER tarafından gerçekleştirilmektedir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Doktora programını belirtilen en az süre içinde tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısında başarılı olunması gerekir.

Doktora Programına kabul edilen öğrencilerin, her dönem en az 30 AKTS olmak üzere, iki dönem içerisinde en az yedi seçmeli ders ve bir seminer dersi (toplamda 62 AKTS) almaları zorunludur. Öğrencinin bu program kapsamında 7 ders, bir seminer, tez önerisi, 4 uzmanlık alan dersi ve tez dahil toplam 240 AKTS’yi doktora ders müfredatına uygun olarak tamamlaması gerekmektedir.

2023 - 2024 Akademik Yılı Öğrenim Ücretleri (KDV Dahil)

Program Ücreti: 140.965 TL'dir.
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans mezun öğrencileri için program ücreti: 112.772 TL'dir.
Üsküdar Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans mezun öğrencileri için program ücreti: 112.772 TL'dir.
(Program ücretine, Bilimsel Hazırlık ücretleri dahil değildir.)

Yabancı uyruklu öğrenci için program ücretleri farklıdır.
Programa başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin ödemesi gereken ücret bilgisi için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile temas etmeleri gerekmektedir. 

 İndirim İmkânları ve Ödeme Koşulları:

 • Peşin ödemelerde %10 peşin ödeme indirimi uygulanır.
 • Anlaşmalı banka kredi kartları veya anlaşmalı banka mevduat hesabı ile 24 taksit ile taksitlendirilebilir.
 • Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.
 • Daha ayrıntılı taksitlendirme ve ödeme planları hakkında bilgi almak isteyenler Mali İşler birimine müracaat edebilirler.
 • Doktora program ücreti 8 yarıyılı kapsamaktadır.
 • Yukarıdaki eğitim sürelerinin uzaması halinde her dönem bir ders ücreti ile ücretlendirilir.

DOKTORA BURSLARI HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!