Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği

MEVLÂNA İLE MANEVİ GELİŞİM VE YAŞAM BİLGELİĞİ - III. KUR

Osman Nuri Küçük, Prof.Dr.


TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır.
  • III. KUR 10 haftadır ve dersler 02.03.2017-04.05.2017 tarihleri arasında Perşembe günleri 15.00 – 17.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir.
  • 2016-2017 Bahar döneminde açılacak olan Programa yalnızca II. Kuru tamamlamış olanlar katılımcılar kayıt yaptırabilir.
  • Program ücreti 1000 TL (KDV Dahil) dir.
  • KAYIT İŞLEMLERİ


KAPSAM 

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Bu ilkeler ışığında hedeflenen kazanımları şöyle özetleyebiliriz.

Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle yaşamın doğal ilkeleri

Tercih- irade ilişkisi, fizyolojik ve ruhani disiplin

Tahrip edici dürtü ve düşüncelerin kontrolü ve yönlendirilmesi

Öz-benlik değer bilinci

Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri

Katılımcıların duygu durum ve iradelerinin seyrinin sürdürülebilir şekilde kendileri tarafından fark edilmesi

Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim

Manevi kalp hastalıkları

Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel irade

 

ÜÇÜNCÜ SEVİYE İÇERİĞİ, 10 Hafta, 20 Saat, Her Perşembe 15.00-17.00

Programın bu seviyesi birbiriyle irtibatlı iki ana başlığa dayanmaktadır.

Fizyolojik disiplin/riyâzat 

Olumsuz duygular ile yüzleşme

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından yapılandırılan ve yürütülen Mevlâna ile Manevî Gelişim ve Yaşam Bilgeliği programının üçüncü aşamasında Birinci ve İkinci kurda elde edilen bilgi ve farkındalık üzerine yükselen bazı uygulamalar olacaktır. Mesnevî dersleri eşliğinde verilecek üçüncü aşama; fizyolojik disiplin/riyâzat ve olumsuz duygular ile yüzleşme üst başlığını taşımaktadır. Bu aşamada, öncelikle iradenin güçlendirilmesi uygulamaları, ardından insandaki olumsuz duyguların tespiti ve onlarla yüzleşme uygulamaları yapılacaktır.

10 hafta devam edecek eğitim programında her hafta bir kavram üzerinden o kavramın;

Zihnimizdeki temsili nedir,

Gerçekte nasıldır,

Nasıl yönlendirilmelidir, soruları üzerinden konu müzakere edilecektir.

Haftalık konu başlıkları; 

Fizyolojik ve Ruhanî disiplin: Riyâzat

Nefs ile mücâhede : Kibir 

Nefs ile mücâhede: Haset

Nefs ile mücâhede: Hırs 

Nefs ile mücâhede: Tamah 

Nefs ile mücâhede: Öfke 

Nefs ile mücâhede: Tul u emel 

Manevi gıda ve nuranî feyiz ihtiyacı 

Halvet 

 Zikr 

Katılımcılar eğitim programının bu kurunda ele alınan manevi gelişimlerine dair hikmet ve irade uygulamalarının etki ve sonuçlarını kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri interaktif yöntem üzerinden özgün bir metotla gözlemleyeceklerdir. Böylece alınan eğitim, teorik anlatım yanında bireyin kendi yaşam tecrübesindeki uygulamalar ile desteklenecektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!