Akademik Kadro
Akademik Kadro Sayısı:Prof.Dr.: 7Dr.Öğr. Üyesi: 3Öğr.Gör.Dr.: 2Öğr.Gör.: 1Öğr.Yrd.: 1
Elif ERHAN Prof.Dr. Elif ERHAN CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür
1968 doğumlu Elif Erhan, Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Yüksek Lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını almıştır. 2000 yılında Çevre Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlayan ... [ Devamı » ]
Elif ERHAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2507
Emine YENİTERZİ Prof.Dr. Emine YENİTERZİ CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü - Müdür Yardımcısı
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981’de mezun oldu.  Eski Türk Edebiyatı alanında; “Divan Şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve Sıfatları-Esmâ-i Nebî” adlı teziyle yüksek lisansını (1983), “Divan Şiirinde Na’ ... [ Devamı » ]
Emine YENİTERZİ / (0216) 400 2222 - Dahili : 2876
Niyazi BEKİ Prof.Dr. Niyazi BEKİ CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Niyazi Beki, 1953 tarihinde Bingöl’de doğdu. Klasik medrese eğitimini tamamlayarak, icazet aldı. Bingöl Lisesi ile Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984’te mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üni ... [ Devamı » ]
Niyazi BEKİ / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2508
Bruce LAWRENCE Prof.Dr. Bruce LAWRENCE (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Duke Üniversitesi, İslâmî Çalışmalar Merkezi 1941 yılında ABD’de, New Jersey’de doğan Bruce Lawrence, lisans eğitimini Princeton Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Episcopal İlahiyat Fakültesi’nde, doktorasını ise Yale Üniversitesi Dinler Tarihi böl ... [ Devamı » ]
Bruce LAWRENCE / (0216) 400 2222
Miriam COOKE Prof.Dr. Miriam COOKE (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Arap Kültürleri Braxton Craven Profesörü, Duke Üniversitesi, ABD miriam cooke Duke Üniversitesinde Arap Kültürleri hakkında dersler vermektedir. Eserlerinde özellikle modern Arap edebiyatında Arap kadın yazarların toplumsal cinsiyet ve savaş üzerine ... [ Devamı » ]
Miriam COOKE / (0216) 400 2222
Carl W. ERNST Prof.Dr. Carl W. ERNST (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
 Chapel Hill North Carolina Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü Carl W. Ernst, 1950 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelmiştir. İlk kez 1973’te Stanford Üniversitesi’nde dinlerin karşılaştırılması üzerine yaptığı çalışma ile tanınmıştır. Doktorasın ... [ Devamı » ]
Carl W. ERNST / (0216) 400 2222
James MORRIS Prof.Dr. James MORRIS (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü 1949 yılında ABD’de dünyaya geldi. Lisansını Chicago Üniversitesi'nde Medeniyet Çalışmaları üzerine yaptı. Doktorasını 1980’de Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri konusunda Harvard Üniversitesi'nde  Kürsî’nin ... [ Devamı » ]
James MORRIS / (0216) 400 2222
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı başlıklı doktora tezini tamamladı. North Carolina Chapel Hill ve Duke Üniversitel ... [ Devamı » ]
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR / (0216) 400 2222
Muhammed BEDİRHAN Dr.Öğr. Üyesi Muhammed BEDİRHAN (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Muhammed Bedirhan Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, ardından İstanbul Ünivers ... [ Devamı » ]
Muhammed BEDİRHAN / (0216) 400 2222
Hatice Dilek GÜLDÜTUNA Öğr.Gör.Dr. Hatice Dilek GÜLDÜTUNA (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Hatice Dilek Güldütuna, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ihtisasını tamamladı. Frankfurt’ta Prof. Fuat Sezgin’in Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde üç senelik ... [ Devamı » ]
Hatice Dilek GÜLDÜTUNA / (0216) 400 2222
Derya BAŞ Dr.Öğr. Üyesi Derya BAŞ (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
1991’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni mezuniyetini takiben aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Din Felsefesi Bilim Dalı’nda Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Din Felsefesi adlı teziyle yüksek lisansını (1995), Tasavvuf Tarihi Bil ... [ Devamı » ]
Derya BAŞ / (0216) 400 2222
Sema SÜVARİOĞLU Öğr.Gör.Dr. Sema SÜVARİOĞLU (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Lisans ve Klinik Psikoloji Bölümünden Yüksek Lisans derecelerini aldıktan sonra bir süre özel sektörde çalışmaya başladı. Bir yandan çalışırken bir yandan da Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Bilim Dalı ... [ Devamı » ]
Sema SÜVARİOĞLU / (0216) 400 2222
Arzu Eylül YALÇINKAYA Öğr.Yrd. Arzu Eylül YALÇINKAYA CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Temel İslam Bilimleri anabilim dalında “Kenan Rifai’nin Mesnevi Sohbetleri” başlıklı yüksek lisans tezini verdi. Neyden Dinle: “Suyu Arayan Balıklar” adlı ese ... [ Devamı » ]
Arzu Eylül YALÇINKAYA / (0216) 400 2222
Zeynep AKAY Öğr.Gör. Zeynep AKAY (Yarı Zamanlı)  
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
1971 İstanbul doğumlu Zeynep Akay, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden lisans mezunu olmuştur. 2008 yılında Newport University’de Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Akay, çeşitli üniversitelerde Arapça Okutman ... [ Devamı » ]
Zeynep AKAY / (0216) 400 2222