Tasavvufi Eser Okumaları - Hakkında


UZAKTAN EĞİTİM - TASAVVUFÎ ESER OKUMALARI PROGRAMI 

İRFAN SOFRALARI

Cemalnur SARGUT, Dilek GÜLDÜTUNA, Dr. 

 • Program 6 hafta Cemalnur Sargut ve 6 hafta Dilek Güldütuna tarafından verilecek olup 12 hafta sürmektedir.
 • 13 Ekim 2017-27 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Canlı Yayın - Cumartesi 09.00- 11.00
 • Uzaktan Eğitim-Program ücreti: 
  • Yurt içi katılımcılar için 400 TL (KDV dahil)
  • Yurt dışı katılımcılar için 100 Euro (KDV dahil)


UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMINA KAYIT

Uzaktan eğitim program ücreti ödendikten sonra, katılımcının e-posta adresine üç gün içerisinde kullanıcı adı ve şifresini bildiren bir bilgi mesajı ulaştırılacaktır. Kayıtlı kullanıcı http://sufi.uskudar.edu.tr/ adresine erişerek, her hafta isterse program saatinde canlı olarak ya da daha sonra video kaydından eğitim programını takip edebilecektir. Dersler internet erişimli tüm elektronik cihazlar kullanılarak izlenebilecektir.

 

PROGRAM ÜCRETİ NASIL ÖDENEBİLİR?

 • Kredi kartı ile online ödeme (En fazla 4 taksit)
 • Kredi kartı ile üniversitede ödeme (En fazla 4 taksit)
 • EFT veya havale ile ödeme

Ödeme işlemleri ve ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

TASAVVUFÎ ESER OKUMALARI PROGRAMI KAPSAMI

Ken’ân Rifâî Hazretleri (1867-1950) Türk Tasavvuf tarihinin 20. yüzyıldaki en önemli ve tesirli mutasavvıf şahsiyetlerinden birisi olarak, ilmi, irfânı ve aşkı ile derin izler bırakmıştır. Osmanlı’nın son ve cumhuriyetin ilk dönemini içine alan hayatında, sohbetleri ve eserleri ile tasavvufî çevrelerin yanısıra deǧişik sosyal çevrelerden, devrin şeyhülislamları ve farklı tarîklerin şeyhleri de dâhil olmak üzere her yaş ve eǧitim grubundan insanı etkilemiş, bu miras günümüz tasavvuf anlayışına ve mânevî hayatına da her yönüyle nüfuz etmiştir.

Aynı zamanda çok kuvvetli bir şair olan Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin şiirlerinin toplandıǧı İlâhiyât-ı Ken’ân, onun diǧer eserleri arasında özel bir yere sahiptir. Kendi ifadesiyle, Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’si Kur’ân’ın şerhi, Niyâzî-i Mısrî’nin Divân’ı Mesnevî’nin şerhi ve İlâhiyât-ı Ken’ân da bu divanın şerhidir. Bu yönüyle İlâhiyât-ı Ken’ân bir yandan Ken’ân Rifâî’nin mânevî dünyasını ve tasavvufî neşvesini aksettiren zengin bir kaynak teşkil ederken, diǧer yandan ise Türk tasavvuf edebiyatı ve şiirinin 20. yüzyılda eriştiği noktayı aydınlatmaya katkısı bakımından da önem taşımaktadır.

Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin İlâhiyât’ındaki şiirlerin çoǧu, klasik divanlardan farklı olarak, içeriklerini aksettirecek şekilde isimlendirilmiştir. Bu dersin içeriğini Ken’ân Rifâî’nin İlâhiyât’ından seçilmiş, değişik konularda yazılan şiirleri oluşturmaktadır. Her derste İlâhiyât-ı Ken’ân’dan şiirler seçilerek değerlendirilecektir.


TASAVVUFİ ESER OKUMALARI PROGRAMI TAKVİMİ 


14 Ekim 2017 Cumartesi

Dr. Hatice Dilek Güldütuna21 Ekim 2017 Cumartesi

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA04 Kasım 2017 Cumartesi

Dr. Hatice Dilek Güldütuna11 Kasım 2017 Cumartesi

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA25 Kasım 2017 Cumartesi

Dr. Hatice Dilek Güldütuna02 Aralık 2017 Cumartesi

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA09 Aralık 2017 Cumartesi

Dr. Hatice Dilek Güldütuna23 Aralık 2017 Cumartesi

Dr. Hatice Dilek Güldütuna06 Ocak 2018 Cumartesi

Dr. Hatice Dilek Güldütuna13 Ocak 2018 Cumartesi

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA20 Ocak 2018 Cumartesi

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA27 Ocak 2018 Cumartesi

Cemalnur SARGUT/Arzu Eylül YALÇINKAYA