Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği - Hakkında

KESİN KAYIT DUYURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır. 2016-2017 Güz döneminde açılacak olan ikinci kur 12 haftadır ve dersler 20 Ekim 2016 – 12 Ocak 2017 tarihleri arasında Perşembe günleri 15.00 – 17.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

Programın Amacı ve Hedeflenen Kazanımlar

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Dersler A. Avni konuk ve Ankaravî’nin Mesnevî şerhleri esas alınarak orijinal dilindeki beyitler üzerinden yapılacaktır.  İrfanî boyutu ile beyitler o haftanın kavramları üzerinden şerh edilecektir. Katılımcıların Mesnevî’nin o haftalık bölümünü Türkçe çevirisinden okuyarak gelmesi istifadeyi artıracaktır.

Bu ilkeler ışığında hedeflenen kazanımları şöyle özetleyebiliriz.

 • Ders anlatıcının Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle düzenlediği yaşamın doğal ilkeleri
 • Tercih- irade ilişkisi, fizyolojik ve ruhani disiplin
 • Tahrip edici dürtü ve düşüncelerin kontrolü ve yönlendirilmesi
 • Öz-benlik değer bilinci
 • Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri
 • Katılımcıların duygu durum ve iradelerinin seyrinin sürdürülebilir şekilde kendileri tarafından fark edilmesi
 • Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim
 • Sevme becerimizin geliştirilmesi
 • Estetik yönümüz
 • Yaratıcı bir hayal dünyasının ontolojik ve sezgisel yolu: varlık algımızın eşik sınırları
 • Kozmosun temeli: aşk çekirdeği, Rahmânî tecelli, kozmik aşk ve aşkın mertebeleri
 • Varlık ailesinin bir ferdi haline gelme: “vahdet şuuru”
 • Manevi kalp hastalıkları
 • Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel irade

2.KUR İÇERİĞİ, 12 Hafta, 24 Saat, Her Perşembe 15.00-17.00

İkinci kur birbiriyle irtibatlı iki ana başlığa dayanmaktadır.

 1. Yaşam hikmetleri
 2. İradenin güçlendirilmesi

I: YAŞAM HİKMETLERİ

 1. Var olanı kabullenme becerisi
 2. Olanı olduğu gibi görebilme, eşyadaki yanıltıcılık
 3. Kozmik oyun ve kuralları (Tavsiye edilen film önerisi)
 4. Düşünce hataları
 5. Algı sınırlarımızın genişletilmesi (truth-fact ayrımı, cüz’î-küllî gerçeklik) inşâ ettiğimiz dünyamız ve hakikat,  hakikatin parçaları oluşumuz
 6. Rahmani tecelli, kozmik aşk ve aşkın mertebeleri
 7. İlahi adalet, doğanın, kozmosun adaleti
 8. Nefsin mahiyeti ve nefsânî dürtüler (Tavsiye edilen film önerisi)
 9. Varlık mertebelerindeki yerimiz: Ontolojik konumumuz
 10. Kozmosun modemi: Kalp
 11. Kendini bilmenin sezgisel yöntemi: İç arkeoloji
 12. Hayat tercihtir, tercihi yapacak kudretimiz irade, ihtiyar- hayr ilişkisi: (Tavsiye edilen film önerisi)

II. İRADENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

 1. İnsan ülkesinin dirliği nefse muhalefet ile başlar. Düzen için disiplin, nefsin kontrolünün temeli: nefse muhalefet: kelâm – taam - menâm alıştırmaları
 2. Fizyolojik disiplin, düzen için istikrar; kaosa karşı sadelik
 3. Mizaha hayatımızda yer açma
 4. Manevî/ruhanî/insanî gıdalarımız
 5. Günlük vird, vird-vârid ilişkisi
 6. Sosyal medya konusundaki tutumumuzun gözden geçirilmesi: artıları eksileri konusunda müzakere
 7. Hikmet için yalnızlık (sosyal çeldiricileri kontrol altına almak)
 8. İnsan, sevdiği kadar canlıdır: sevme becerisinin katmanları
 9. Sevginin güçlendirilmesi birinci uygulama
 10. İnanç- Sevgi-selam ilişkisi
 11. Sevginin güçlendirilmesi: ikinci uygulama
 12. Sevginin güçlendirilmesi: üçüncü uygulama

Katılımcılar eğitim programının bu kurunda ele alınan manevi gelişimlerine dair hikmet ve irade uygulamalarının etki ve sonuçlarını kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri interaktif yöntem üzerinden özgün bir metotla gözlemleyeceklerdir. Böylece alınan eğitim, teorik anlatım yanında bireyin kendi yaşam tecrübesindeki uygulamalar ile desteklenecektir.