Mecazdan Hakikate Aşk Uluslararası Sempozyum

  • Anasayfa
  • Mecazdan Hakikate Aşk Uluslararası Sempozyum

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

MECAZDAN HAKÎKATE AŞK   

SEMPOZYUM HAKKINDA:

Sempozyum programı için TIKLAYINIZ

Aşk Konulu Teorik ve Pratik Temelli Disiplinler Arası Çalışmalar

“Şiddetli ve aşırı sevgi; bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine adaması, sevgilisinden başkasını görmeyecek kadar ona düşkün olması” anlamına gelen aşk, bir kişi ya da bir nesneye tutkuyla yönelişi ve sevmeyi belirten bir kelimedir. Sarmaşık anlamına gelen aşktan türetildiği kabul edilir. Bunun nedeni tıpkı sarmaşığın kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu soldurup zayıflatması ve bazen de kurutmasında olduğu gibi aşırı sevginin de âşığın ilgisini mâşukundan başkasından kesmesi, onu sarartıp soldurması ve hatta öldürmesidir.

İnsan dünyasıyla ilgilenen, teorik ve pratik açıdan insanı anlamaya yönelen hiçbir akım ve bilimsel faaliyet aşka karşı kayıtsız kalmamıştır. Bu yüzden aşkın insan dünyasıyla ilgili temel fenomenlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insan ne sırf maddeye dayalı bir varlıktır, ne sırf olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine göre konum alan rasyonel bir canlıdır. Aksine insanın tinsel bir boyutu, duygusal bir yönü, dış dünyasını çoğu zaman egemenliği altına alan bir iç dünyası vardır. Bu yüzden insanın mânevî tarafının rasyonel tarafına çoğu zaman üstün geldiğini söyleyebiliriz.

İnsan bir taraftan kendi varoluşunu ve diğer varlık, nesne ve olayları rasyonel cihetten problematik bir şekilde ele alır. Diğer taraftan da tinsel-mânevî cihetten problematik bir şekilde ele alır. Dolayısıyla o, varlığa, nesneler dünyasına ve olaylara hem rasyonel, hem de tinsel ve mânevî hatta irrasyonel anlamlar yükler. Bu açıdan insanın anlam dünyası incelendiğinde, onun bu dünyasında en köklü etkinin aşka ait olduğunda kuşku yoktur. Bunun için aşk, entelektüel ilginin odağı olmayı ve akademik enstrümanlarla incelenmeyi fazlasıyla hak etmektedir. 

İşte bundan dolayı aşkın insan dünyasındaki bütün tezahürlerine yönelik bir çalışma yapma hedefiyle ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü olarak “Mecazdan Hakîkate Aşk” başlığı altında aşk üzerine bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sanat ve estetik alanlarında aşk ile ilgili çalışmaları kapsayacak şekilde çalışmalar iştirak etmiştir.  

Sempozyumun tamamını link üzerinden izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=qh5fSQQcTFQ

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!