Doktora Mezuniyet Kriteri Olarak Yayın Şartı Hakkında

  • Anasayfa
  • Doktora Mezuniyet Kriteri Olarak Yayın Şartı Hakkında

Üsküdar Üniversitesinin 29.07.2021 tarihli kararı gereğince Doktora programı öğrencilerinin yayın yapma zorunluluğuna ilişkin kararın, Enstitümüz 04.01.2022 tarih 2022/1 nolu toplantısı ile “yayına kabul edilme” şeklinde uygulanmasına karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1. 2021-2022 Güz Döneminde doktoraya başlayan öğrenciler doğrudan doktora konu ve tezlerinden yayın yapacaklardır. Yayında öğrenci birinci isim, tez danışmanı ikinci isim olarak yer alacaktır.

2. 2021-2022 Güz Döneminden önce doktoraya başlamış öğrenciler için, yapılacak yayının alana özgü olması yeterli sayılmıştır, doktora tezinden yapılması şartı aranmayacaktır. Bu yayın, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde yapılmış bir tez çalışmasına dayalı ise öğrenci birinci isim, tez danışmanı ikinci isim olarak yer alır.

3. Yukarıda 1 ve 2. Maddelerde geçen kriterlere uygun olarak hazırlanan yayınların, Senato kararında yer alan web of Science ve Scopus tarafından taranan bilimsel süreli yayınlara ek olarak, alanda tanımlı uluslararası saygın endekslerde taranan, TR dizine giren, Üniversiteler tarafından yayınlanan veya Enstitümüz tarafından yayınlanan Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü (TAED) dahil çift kör hakemli dergilerden birisinde kabul edilmiş olması gerekmektedir.

4. Öğrencinin Enstitüye tez savunması için tezini teslim ederken, yayınının 3. Maddeyle açıklanan dergilerden birisinde kabul edildiğine dair resmi evrakını teziyle birlikte Enstitüye teslim etmesi; tezin, doktora tez jürisine bu evrakla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Karar, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi sonunda doktora yeterlik dersini vermiş 4 öğrenci (194471001, 194471004, 194471902, 194471005) hariç, Enstitümüze kayıtlı tüm doktora öğrencilerini kapsamaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!