Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi

  • Anasayfa
  • Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi

Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 2019 kapsamında bu yıl bir Yan Etkinlik olarak “Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi” başlığı altında, Enstitümüz bünyesinde hazırlanmakta olan tez çalışmalarından oluşturulmuş, 4 oturum ve 16 bildiri sunumu içeren bir çalışma planlanmaktadır. Enstitü bünyesinde yapılacak bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve tez çalışmalarına ivme kazandırmak gayesiyle gerçekleştirilecek olan “Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi” ne, tez önerisini en geç içinde bulunduğumuz Güz Dönemi içinde teslim edecek öğrenciler dahil olmak üzere, konusu tez çalışmasına dayalı olmak kaydıyla bildiri sunmak isteyen Enstitümüz öğrencileri müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda 16 bildiri belirlenecektir. Müracaatlar, en az 300 en fazla 500 kelimeden oluşan özet, bildiri başlığı, kendi Tez Öneri Formunda yer alan Tez Başlığı ve Tez Danışmanının ismini de belirterek tag@uskudar.edu.tr  adresine gönderilecektir.


Özetlerin en son gönderilme tarihi: 15 Şubat 2019

Seçilen bildiri başlıklarının duyurulması: 25 Şubat 2019

Bildiri metinlerinin Enstitüye teslimi: 15 Nisan 2019


Seçici Kurul: 

Prof. Dr. Elif Erhan

Prof. Dr. Emine Yeniterzi

Prof. Dr. Hülya Küçük

Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Güldütuna

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan

 

Öğrencilerin ilgisine sunulur.

Saygılarımla,

Hülya Deliktaş

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!