Program Duyurusu - Konferans ve Konser

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 2 Kasım Perşembe günü Konferans ve Konserden oluşan bir program düzenleyecektir. Dr. Sait Başer’in "İslam'da Teslimiyet ve Şehadet" konulu konuşmasının ardından Zekâi Dede Efendi anısına bir konser gerçekleştirilecektir. Kerim Vakfının katkılarıyla düzenlenen konserde Elif Ömürlü Uyar ve Vasfi Emre Ömürlü solist olarak yer alacaklardır.

Programı teşriflerinizden mutluluk duyarız.


Tarih : 2 Kasım 2017 Perşembe
Saat : 13.00 - 16.00
Yer : Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke, Nermin Tarhan Konferans Salonu


CANLI YAYIN: http://tv.uskudar.edu.tr/


Ayrıntılı bilgi için: 0216 400 2222 Dahili: 2851  tasavvuf@uskudar.edu.trPROGRAM AKIŞI

13.00-14.30 -  KONFERANS

İSLAM'DA TESLİMİYET VE ŞEHADET

Konuşmacı:  Sait BAŞER


15.00-16.00 - KONSER

VEFATININ 120. YILINDA ZEKÂÎ DEDE EFENDİ

Solistler: Elif Ömürlü Uyar - Vasfi Emre ÖmürlüDR. SAİT BAŞER

Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü Em. Öğretim Üyesi

1957 Yalvaç doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesi’nde Tarih ve felsefe okudu. Lisans üstü ve Dr. eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. 1984-94 seneleri arasında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın neşriyat ve kültür faaliyetleri yöneticisi olarak hizmet verdi. Fikir ve kültür hayatımızın meselelerini, konularında uzman bir ekiple yıllarca inceledi ve kamuoyuna sundu... On yıl boyunca Ekrem Hakkı ve Samiha Ayverdi kardeşlerin ideal ve hedefleriyle mutabakat halinde bir program uyguladı. Sonraki yıllarda Üniversiteye intisab etti. Sakarya ve Marmara Üniversitelerinde eğitim hayatımıza katkısını sundu. Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalışmalarıyla tanındı. Türk Müslümanlığı, Toplumsal Akıl, İnanma ve Anlama Modeli gibi kavramların tarihsel ve kültürel varlığının tanınmasını sağladı. Mâturidî-Hanefî-Yesevî terkibi bir anlama/inanma modelinin bizim millî dinamizmimizin kaynağını oluşturduğunu topluma duyurmakta ön safta yer aldı.


ELİF ÖMÜRLÜ UYAR

İstanbul’da dünyaya geldi. İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun oldu. Müzik eğitimini Kubbealtı Mûsıkî Cemiyeti’nde babası  Yusuf Ömürlü’den aldı. Lise yıllarından itibaren babasından aldığı mûsıkî bilgisini, müteakip yıllarda Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı’nda öğrencileriyle paylaştı. Üniversite yıllarında Süheylâ Altmışdört idaresindeki İstanbul Üniversitesi korosuna devam etti. Ûdî bestekâr Câhit Gözkan’ın evinde düzenlenen mûsıkî meşklerinden yıllarca feyz aldı. Beyaz TV’de yayınlanan ‘’Cemalnur Sargut ile Aşka Yolculuk’’ programında icrâ ettiği eserlerle Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin tanıtımına hizmet etti. Babası Yusuf Ömürlü’den emânet aldığı Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’ndaki mûsıkî çalışmalarını ve Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu’nu  5 yıl boyunca idâre etti. 2016 yılından beri  ‘’İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsıkî Topluluğu’’nu çalıştırmaktadır. Ayrıca nazariyat, solfej, repertuar ve usûl dersleri vermektedir. Gölcük Müftülüğü Tasavvuf Mûsıkîsi Kadınlar Topluluğunu çalıştırmaktadır. İstanbul Fetih Cemiyeti’nde Şeyh Gâlip ile başlayan  ‘’Şiir ve Mûsıkî ‘’Program serisinde solist olarak yer almış, 14. program  ‘’Yahya Kemal Beyatlı’’ ile tamamlanmıştır. İstanbul Türk Ocağı’nda Ekim 2016’da başlayan ‘’Şiir ve Mûsıkî’’ programlarını hazırlamakta ve yönetmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün katkılarıyla farklı ilçelerde solo konserler vermektedir. “İlâhiyât-ı Ken’an” isimli 4 CD‘den oluşan Tasavvuf Mûsıkîsi Albümü’nde, Vasfi Emre Ömürlü ile birlikte 89 adet ilâhiyi seslendirmiştir. 2015 yılının Ağustos ayında kayıtları tamamlanan ‘’Kimi Dosta Varır’’ isimli Tasavvuf Mûsıkîsi Albümü 2016 yılının Ocak ayında mûsıkîseverlerle buluşmuştur.Evli olup üç çocuk annesidir.


PROF. DR. VASFİ EMRE ÖMÜRLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi

İstanbul’da 1969 senesinde dünyaya geldi. İlk müzik eğitimini küçük yaşlardan itibaren babası bestekâr Yusuf Ömürlü’den, Kubbealtı Mûsıkî Cemiyeti’nde aldı. Lisenin ilk yıllarından itibaren Neyzen Ömer Erdoğdular’dan başladığı ney eğitimini, müteakip yıllarda Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı’nda öğrencileriyle paylaştı. Üniversite yıllarında Ken’ân Rifâî Hz.’nin oğlu ve Büyük Hafız Sâmi’nin talebesi Mevlidhan Hafız Kâzım Büyükaksoy’dan cami mûsıkîsini, özelliklede klâsik mevlid ve kaside icrasını öğrendi. Son zakirbaşı Selahaddin Demirtaş’tan Tekke mûsıkîsini meşketti. Üniversite son yıllarından itibaren (1990), Bestekâr Cinuçen Tanrıkorur’un çeşitli CD ve TV kayıtlarında solist olarak yer aldı ve üstadın Tanrıkorur Solistleri gibi birçok konserinde başarıyla görev yaptı. 90’lı yılların başında İstanbul Radyosu Klâsik Koro ve Tasavvuf Müziği Korolarındaki akitli sanatçılığının yanında, babası Yusuf Ömürlü’nün idaresindeki Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı korosunda şeflik de yapan Emre Ömürlü, Ahmet Özhan’ın topluluğunda da korist olarak görev aldı. 1996’dan itibaren, Amerika’daki doktora eğitimi sırasında, gerek Duke University of Art ve University of Arkansas’daki konserleriyle, gerekse Empire of Sultans seri sergilerinin açılış konserlerindeki gibi müşterek olarak, Amerika’da Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin tanıtımına hizmet etti. 2002 yılındaki mezuniyetinin ardından döndüğü Türkiye’de, gerek Lâlezar Topluluğu ile yurtiçi ve yurtdışında verdiği ve gerekse merhum hocası Hafız Kâzım Büyükaksoy’un oğlu Orhan Büyükaksoy’un ve hocası Cemâlnur Sargut’un dahliyle kurulan Lâ Edrî topluluğunda şeflik yaparak icra ettiği konserlerle beğeni topladı. 2012 yılının Eylül ayında yayınlanan “İlâhiyât-ı Ken’an” isimli 4 CD‘den oluşan albümde, Lâ Edrî Topluluğu ile birlikte solist olarak yer aldı. Lügen Sanem Ömürlü ile evli olup, Ali Kâzım ve Fatma Rebab adlarında ikiz çocukları vardır.