BİLDİRİ ÇAĞRISI- Tasavvuf Araştırmaları Günleri, 1. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Bu sempozyumda Tasavvuf Araştırmaları, disiplinler arası bir perspektif bağlamında ele alınacaktır. Lisansüstü öğrenciler tarafından Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı destekleriyle organize edilen bu sempozyum, araştırmacıları ve ilgili tarafları tasavvuf araştırmalarının taşıdığı muhtemel yönelimlerin keşfedilmesini sağlamak için bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Toplantı, tasavvuf araştırmaları ile İslâm araştırmalarının kuramsal, felsefî, edebî, târihî, metodolojik, sosyolojik, psikolojik, antropolojik, mimârî, sanatsal ve siyâsî boyutlarıyla ilgili çalışmalar yapmakta olanlar için bir buluşma ortamı hazırlama hedefini taşımaktadır.

Bu sempozyum konunun uzmanları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek alandaki akademik çalışmalara ilişkin bir etkileşim ve müzakere ortamının oluşturulmasına katkı sunacaktır. Disiplinler arası bağlantıların kurulması ile yeni düşünme imkânlarının yaratılması ümit edilmektedir.

Gerçek anlamda bir fikir alışverişi ortamının oluşabilmesi için bildiri sunmak üzere davet edilen katılımcıların iki gün boyunca katılımları esastır. Tüm katılımcıların kendi çalışmalarını sunmak ve diğer katılımcılarla derinlemesine değerlendirme yapabilmeleri adına hazırlıklı şekilde gelmeleri beklenmektedir. Katılımcılara bildirilerini sunmaları için 20 dakikalık süre verilmektedir. Öğle yemekleri ve aralardaki ikramlar ile Cumartesi akşamı için düzenlenecek akşam yemeği tarafımızdan ikram edilecektir.

Özet Gönderimi: En az 250, en çok 500 kelime içerecek şekilde hazırlanacak bildiri özetlerinin kaynakça ve özgeçmiş ile birlikte 7 Kasım 2017 tarihine kadar sufiinstgradsymp@uskudar.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kabul edilen özetler için geri bildirim: 30 Kasım 2017

Tam metin gönderimi: Bildirinin kabulünün bildirilmesinin ardından 26 Şubat 2018 tarihine kadar gönderilmelidir (en çok 20 sayfa)

Sempozyumun ardından, basıma hazır hale getirilen bildirilerin son gönderim tarihi 31 Mart 2018’dir. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Araştırmaları Günleri I. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı 1 Haziran 2018 itibariyle Üsküdar Üniversitesi tarafından yayınlamış olacaktır.

Sempozyumun dili İngilizce ve Türkçedir.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

 

Yekta Zülfikar

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Öğrencisi