2017 - 2018 TASAVVUF KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI PROGRAMI DİL MUAFİYET SINAVLARI HAKKINDA

Efendim, 

2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans programlarına kabul edilen öğrenciler için Osmanlı Türkçesi ve Arapça Dil yeterliliklerinin belirlenerek zorunlu dil derslerinden muaf olmalarını sağlamak üzere 15 Eylül 2017 ve 28 Eylül 2017 tarihlerinde dil muafiyet sınavı yapılacaktır.