Uzaktan Eğitim Programımıza Kayıtlar Devam Etmekte

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, tasavvuf alanında düzenlemekte olduğu eğitimlere Uzaktan Eğitim imkânı eklemiştir. Bu şekilde Enstitümüzde Eğitim Programları kapsamındaki dersler, internet kanalıyla kişinin bulunduğu her yerden izlenebilmektedir.

İlk Uzaktan Eğitim programı, 2017 yılı Şubat ve Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı ile başlamıştır. İlâhiyât-ı Ken’ân isimli eserin okunduğu programda dersler altı hafta Cemalnur Sargut, altı hafta ise Dr. Dilek Güldütuna tarafından gerçekleştirilmiş olup, toplam 24 saat ders yapılarak program tamamlanmıştır.

 

Kayıt imkânı devam ediyor

Tamamlanmış olan bu programdaki dersleri uzaktan eğitim yoluyla takip etmek için isteyenler için kayıt imkânı devam etmekte, herhangi tarih sınırlaması bulunmamaktadır. Derslere erişim hakkı kayıt tarihinden itibaren altı ay süre ile mümkündür.

Program ücreti

Uzaktan eğitim program ücreti yurt içi katılımcılar için KDV dahil 400 TL, yurt dışı katılımcılar için ise 100 Euro’dur.

Ödeme şekli

Kredi kartı ile online ödeme (En fazla 4 taksit)

Kredi kartı ile üniversitede ödeme (En fazla 4 taksit)

EFT veya havale ile ödeme

Ödeme işlemleri ve ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Dersleri takip

Uzaktan eğitim program ücreti ödendikten sonra, katılımcının e-posta adresine üç gün içerisinde kullanıcı adı ve şifresini bildiren bir bilgi mesajı ulaştırılacaktır. Kayıtlı kullanıcı http://sufi.uskudar.edu.tr/ adresine erişerek, eğitim programını takip edebilir. . Derslere erişim hakkı kayıt tarihinden itibaren altı ay süre ile devam etmektedir.

 

TASAVVUFÎ ESER OKUMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA

İlâhiyât-ı Ken’ân 

Cemalnur SARGUT, Dilek GÜLDÜTUNA, Dr.

  • Program 6 hafta Cemalnur Sargut ve 6 hafta Dilek Güldütuna tarafından verilmiş olup, toplam 24 saatlik bir eğitimdir.

Ken’ân Rifâî Hazretleri (1867-1950) Türk Tasavvuf tarihinin 20. yüzyıldaki en önemli ve tesirli mutasavvıf şahsiyetlerinden birisi olarak, ilmi, irfânı ve aşkı ile derin izler bırakmıştır. Osmanlı’nın son ve cumhuriyetin ilk dönemini içine alan hayatında, sohbetleri ve eserleri ile tasavvufî çevrelerin yanısıra deǧişik sosyal çevrelerden, devrin şeyhülislamları ve farklı tarîklerin şeyhleri de dâhil olmak üzere her yaş ve eǧitim grubundan insanı etkilemiş, bu miras günümüz tasavvuf anlayışına ve mânevî hayatına da her yönüyle nüfuz etmiştir.

Aynı zamanda çok kuvvetli bir şair olan Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin şiirlerinin toplandıǧı İlâhiyât-ı Ken’ân, onun diǧer eserleri arasında özel bir yere sahiptir. Kendi ifadesiyle, Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’si Kur’ân’ın şerhi, Niyâzî-i Mısrî’nin Divân’ı Mesnevî’nin şerhi ve İlâhiyât-ı Ken’ân da bu divanın şerhidir. Bu yönüyle İlâhiyât-ı Ken’ân bir yandan Ken’ân Rifâî’nin mânevî dünyasını ve tasavvufî neşvesini aksettiren zengin bir kaynak teşkil ederken, diǧer yandan ise Türk tasavvuf edebiyatı ve şiirinin 20. yüzyılda eriştiği noktayı aydınlatmaya katkısı bakımından da önem taşımaktadır.

Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin İlâhiyât’ındaki şiirlerin çoǧu, klasik divanlardan farklı olarak, içeriklerini aksettirecek şekilde isimlendirilmiştir. Bu dersin içeriğini Ken’ân Rifâî’nin İlâhiyât’ından seçilmiş, değişik konularda yazılan şiirleri oluşturmaktadır. Her derste İlâhiyât-ı Ken’ân’dan şiirler seçilerek değerlendirilecektir.