Academic Calendar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 
2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 
GÜZ DÖNEMİ 
Lisansüstü Programları Ön Kayıt İşlemleri Başlangıç Tarihi                         2020-2021 Güz Dönemi için 7 Haziran 2021 Pazartesi
Yüksek Lisans Programına Son Başvuru Günü 14 Eylül 2021 Salı
Yüksek Lisans Kabul Sınavı 15 Eylül 2021 Çarşamba
Doktora Programına Son Başvuru Günü 16 Eylül 2021 Perşembe
Doktora Kabul Sınavı 17 Eylül 2021 Cuma
Yüksek Lisans Sınavının Açıklanması 20 Eylül 2021 Pazartesi
Doktora Kabul Sınavının Açıklanması 24 Eylül 2021 Cuma
Lisansüstü Programları Kesin Kayıt İşlemleri 20 Eylül - 08 Ekim 2021
Ders İzlencelerinin Hocalardan İstenmesi 28 Eylül 2021 Salı
Enstitü Toplantısı 28 Eylül 2021 Salı
Ders Muafiyet Taleplerinin Son Günü 28 Eylül 2021 Salı
Tezli Programa Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı 28 Eylül 2020 Pazartesi
Muafiyet Sınavları 29 Eylül 2021 Çarşamba
Öğretim Üyeleri Ofis Saatlerinin Kesinleştirilmesi 5 Ekim 2021 Salı
Ders İzlencelerinin Son Teslim Tarihi 5 Ekim 2021 Salı
Kayıt Yenileme ve Mali Uygunluk İşlemleri İçin Son Başvuru Tarihi                                                                                            Tezli programa geçiş yapacak olan öğrenciler                                                                                                                 2020-2021 Bahar döneminde kayıt dondurmuş olan öğrenciler                    Uzatma dönemine kalan öğrenciler 8 Ekim 2021 Cuma
Genel Öğrenci Toplantısı                                                                                                   Programa kabul edilmiş yeni öğrenciler için saat 19.007 Ekim 2021 Perşembe
Genel Öğrenci Toplantısı  - Yüksek Lisans Öğrencisi  6 Ekim 2021 Çarşamba
Ders Kayıt Tarihleri - Danışman Onayları 11 - 24 Ekim 2021
Genel Öğrenci Toplantısı - Doktora Öğrencisi 6 Ekim 2021 Çarşamba
Ders İzlencelerinin Öğrenciye Gönderilmesi 11 Ekim 2021 Pazartesi
Derslerin BaşlamaTarihi 18 Ekim 2021 Pazartesi
Tezli Programa Geçiş Yapan Öğrencilere Tez Danışmanı Tercih Formlarının Gönderilmesi 18 Ekim 2021 Pazartesi
Doktora Tez Danışmanı Tercih Formlarının Gönderilmesi 18 Ekim 2021 Pazartesi
Öğretim Üyeleri Ofis Saatlerinin Öğrenciye Duyurulması18 Ekim 2021 Pazartesi
Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri 25-31 Ekim 2021
Tezli Programa Geçiş Yapan Öğrencilere Tez Danışmanı Tercih Formlarının Son Teslim Günü28 Ekim 2021 Perşembe
Doktora Tez Danışmanı Tercih Formlarının Son Teslim Günü 28 Ekim 2021 Perşembe
Ara Sınav, Final ve Bütünleme Tarihlerinin Duyurulması 28 Ekim 2021 Perşembe
Tezli Progama Geçiş Yapan Öğrencilerin Danışman Atamalarının Duyurulması 5 Kasım 2021 Cuma
Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atamalarının Öğrencilere Duyurulması 5 Kasım 2021 Cuma
Doktora Tez Danışmanı Atamalarının Öğrencilere Duyurulması 5 Kasım 2021 Cuma
Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim 2020 1/2 Gün) 29 Ekim 2021 Cuma
Yüksek Lisans - Dönem Projesi / Tez Öneri Formlarının Öğrencilere Gönderilmesi 8 Kasım 2021 Pazartesi
Yüksek Lisans - Dönem Projesi / Tez Öneri Hazırlayacaklar İçin Süreç Başlangıcı 8 Kasım 2021 Pazartesi
Yüksek Lisans Seminer Dersi Alan Öğrencilere Seminer Formunun ve Yönergesinin Gönderilmesi 10 Kasım 2021 Cuma
Doktora Seminer Seminer Dersi Alan Öğrencilere Seminer Formunun ve Yönergesinin Gönderilmesi 10 Kasım 2021 Cuma
Ara Sınavlar Tarihlerinin Duyurulması17 Kasım 2021 Çarşamba
Enstitü Akademik Kurul Toplantısı 19 Kasım 2021 Cuma
Ara Sınav Tarihleri 29 Kasım - 12 Aralık 2021
Yüksek Lisans - Seminer Konularının Danışmanlarla Kesinleştirilerek Enstitüye Telimi İçin Son Gün 3 Aralık 2021 Cuma
Doktora - Seminer Konularının Danışmanlarla Kesinleştirilerek Enstitüye Telimi İçin Son Gün 3 Aralık 2021 Cuma
Doktora Tez Önerisi Jürilerinin Son Toplanma Tarihi (2020-2021 Bahar Dönem, sonunda yeterliğini vermiş öğr. İçin Tez Önerisi Sunumları) 24 Aralık 2021 Cuma
Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 15 Aralık 2021 Çarşamba
Mazeret Sınavı Taleplerinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün 14 Aralık 2021 Salı
Lisanüstü Programları Ön Kayıt İşlemleri Başlangıç Tarihi (2021-2022 Bahar Dönemi İçin)20 Aralık 2021 Pazartesi
Yüksek Lisans Tez/Dönem Projesi  Önerilerinin Öğrenci Tarafından Enstitüye Teslim Edilmesi31 Aralık 2021 Cuma
Yüksek Lisans - Dönem Projesi /Tez Öneri Formlarının Enstitüye Son Teslim Günü 31 Aralık 2021 Cuma
Yılbaşı 1 Ocak 2022 Cumartesi
Danışman Öğretim Üyelerinin Seminer Konularını Enstitüye Teslim Etmesi İçin Son Gün 3 Ocak 2022 Pazartesi
Yüksek Lisans Tez/Dönem Projesi  Önerilerinin Karara bağlanması4 Ocak 2022 Salı
Karara Bağlanmış Olan Yüksek Lisans Tez/Dönem Projesi  Önerilerinin Öğrenciye Duyurulması 5 Ocak 2022 Çarşamba
Yüksek Lisans - Dönem Projesi / Tez Danışmanı Tercih Formlarının Gönderimi 10 Ocak 2022 Pazartesi
Seminer Kolokyumları10-16 Ocak 2022
Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Başvurularının Alınması 24 Ocak 2022 Pazartesi
Yüksek Lisans Programı Kabul Sınavı 24 - 28 Ocak 2022
Genel Öğrenci Toplantısı                                                                                                   27 Ocak 2022 Perşembe
Yüksek Lisans - Dönem Projesi / Tez Danışmanı Tercih Formlarının Teslimi İçin Son Gün 28 Ocak 2022 Cuma
Yüksek Lisans Tez Teslimi İçin Son Gün 28 Ocak 2022 Cuma
Derslerin Son Günü 30 Ocak 2022 Pazar
Yüksek Lisans - Dönem Projesinin Enstitüye Teslimi için Son Gün 31 Ocak 2022 Pazartesi
Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş İçin Son Başvuru 31 Ocak 2022 Pazartesi
Final Sınav Tarihleri31 Ocak - 13 Şubat 2022
Tezli Programa Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı 2 Şubat 2022 Çarşamba
Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atamalarının Öğrenciye Duyurulması 20 Ocak 2021 Çarşamba
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tarihlerinin Öğrenciye Duyurulması 20 Ocak 2021 Çarşamba
Doktora Kabul Sınavı 24 - 28 Ocak 2022
Doktora Kabul Sınavı Sonuçlarının Öğrencilere Duyurulması 31 Ocak - 4 Şubat 2022
Yüksek Lisans Kabul Sınavı Sonuçlarının Öğrencilere Duyurulması 31 Ocak - 4 Şubat 2022
Lisansüstü Programları Kesin Kayıt İşlemleri 07 - 25 Şubat 2022
Final Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 16 Şubat 2022 Çarşamba
Muafiyet Taleplerinin Son Günü 9 Şubat 2022 Çarşamba
Muafiyet Sınavları 11 Şubat 2022 Cuma
Bütünleme Tarihleri 21-27 Şubat 2021 
Bahar Dönemi Ders İzlencelerinin Hocalardan İstenmesi 7 Şubat 2022 Pazartesi
Bahar Dönemi Ders İzlencelerinin Son Teslim Tarihi 25 Şubat 2022 Cuma
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 28 Şubat 2022 Pazartesi
Öğretim Üyeleri Ofis Saatlerinin Bahar Dönemi İçin Kesinleştirilmesi28 Şubat 2022 Pazartesi
Doktora Yeterlik Sınavı - Yazılı 21 - 27 Şubat 2022 
Doktora Yeterlik Sınavı - Sözlü 21 - 27 Şubat 2022 
BAHAR DÖNEMİ 
Ders Kayıt - Danışman Onay 28 Şubat - 13 Mart 2022
Ders İzlencelerinin Öğrenciye Gönderilmesi 28 Şubat 2022 Pazartesi
Derslerin Başlama Tarihi 7 Mart 2022 Pazartesi
Öğretim Üyeleri Ofis Saatlerinin Öğrenciye Duyurulması 7 Mart 2022 Pazartesi
Tezli Programa Geçiş Yapan Öğrencilere Danışman Tercih Formlarının Gönderilmesi 7 Mart 2022 Pazartesi
Doktora Yeterliliğini Veren Öğrenciler için Doktora Tez İzleme Komitelerinin Atanması 7 Mart 2022 Pazartesi
Doktora Tez Öneri Formlarının Öğrencilere Gönderilmesi 7 Mart 2022 Pazartesi
Tezli Programa Geçiş Yapan Öğrencilerin Danışman Tercih Formlarının Enstitüye Son Teslim Tarihi 14 Mart 2022 Pazartesi
Ders Ekleme / Bırakma Tarihleri 14 - 20 Mart 2022
Ara Sınav, Final ve Bütünleme Tarihlerinin Duyurulması 14 Mart 2022 Pazartesi
Tezli Programa Geçiş Yapan Öğrencilerin Danışman Atamalarının Duyurulması 16 Mart 2022 Çarşamba
Enstitü Akademik Kurul Toplantısı (Nevzat Hocanın katılımı ile saat:15.00)18 Mart 2022 Cuma
Yüksek Lisans Seminer Dersi Alan Öğrencilere Seminer Formunun ve Yönergesinin Gönderilmesi 21 Mart 2022 Pazartesi
Ara Sınav Tarihleri 18 - 30 Nisan 2022
Doktora Seminer Dersi Alan Öğrencilere Seminer Formunun ve Yönergesinin Gönderilmesi 18 Mart 2022 Cuma
Ramazan Bayramı (1 Mayıs 2022 Arife Günü 1/2) 02-03-04 Nisan 2022
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2022 Cumartesi
Yüksek Lisans - Seminer Konularının Danışmanlarla Kesinleştirilmesi için Öğrenci ve Tez Danışmanına Tanınan Sürenin Sonu26 Nisan 2022 Salı
Doktora - Seminer Konularının Danışmanlarla Kesinleştirilmesi için Öğrenci ve Tez Danışmanına Tanınan Sürenin Sonu26 Nisan 2022 Salı
Dönem Projesi / Tez Öneri Formlarının Öğrenciye Gönderilmesi26 Nisan 2022 Salı
Danışman Öğretim Üyelerinin Seminer Konularını Enstitüye Teslim Etmesi İçin Son Gün 27 Nisan 2022 Çarşamba
Yüksek Lisans Seminer Kolokyum Yerleşimlerinin Öğrencilere Duyurulması 28 Nisan 2022 Perşembe
Doktora Seminer Kolokyum Yerleşimlerinin Öğrencilere Duyurulması             28 Nisan 2022 Perşembe
Yüksek Lisans - Dönem Projesi /Tez Danışmanı Tercih Formlarının Öğrenciye Gönderilmesi 28 Nisan 2022 Perşembe
Doktora - Tez Danışmanı Tercih Formlarının Öğrenciye Gönderilmesi 28 Nisan 2022 Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2022 Pazar
Mazeret Sınavı Taleplerinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün 5 Mayıs 2022 Perşembe
Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 5 Mayıs 2022 Perşembe
Yüksek Lisans - Dönem Projesi / Tez Danışmanı Tercih Formlarının Teslimi İçin Son Gün 13 Mayıs 2022 Cuma
Doktora Tez Danışmanı Tercih Formlarının Teslimi İçin Son Gün 13 Mayıs 2022 Cuma
Doktora Tez Danışmanı Atamalarının Öğrenciye Duyurulması 25 Mayıs 2022 Çarşamba
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2022 Perşembe
Öğrenci Kolokyumu I-II -III06 - 10 Haziran 2022
Enstitü Akademik Kurul Toplantısı (Nevzat Hocanın katılımı ile saat:15.00)10 Haziran 2022 Cuma
Dönem Projesi / Tez Öneri Formlarının Enstitüye Son Teslim Günü 1 Temmuz 2022 Cuma
Yüksek Lisans Tez Teslimi İçin Son Gün 17 Haziran 2022 Cuma
Derslerin Son Günü 19 Haziran 2021 Cumartesi
Yüksek Lisans - Dönem Projesi /Tez Danışmanı Atamalarının Öğrenciye Duyurulması 21 Haziran 2022 Salı
Karara Bağlanmış Olan Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Öğrenciye Duyurulması 21 Haziran 2022 Salı
Final Sınav Tarihleri20 Haziran - 03 Temmuz 2022
Yüksek Lisans Tez Savunma Tarihlerinin Duyurulması 21 Haziran 2022 Salı
Final Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 6 Temmuz 2022 Çarşamba
Yüksek Lisans - Dönem Projesi Teslimi İçin Son Gün 1 Temmuz 2022 Cuma
Doktora Yeterlik Sınavı -Yazılı18 - 20 Temmuz 2022 
Doktora Yeterlik Sınavı - Sözlü18 - 20 Temmuz 2022 
Kurban Bayramı (08 Temmuz 2022 Pazartesi Arife 1/2)09 - 12 Temmuz 2022
Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2022 Cuma
Bütünleme Tarihleri 18 - 24 Temmuz 2022
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Otomasyondan Son İlan Tarihi 25 Temmuz 2022 Pazartesi
Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Taleplerinin Toplanması 01 - 05 Ağustos 2022
Doktora Yeterliliğini Veren Öğrenciler için Doktora Tez İzleme Komitelerinin Atanması 15 Ağustos 2022 Pazartesi
Doktora Tez Öneri Formlarının Öğrencilere Gönderilmesi 16 Ağustos 2022 Salı
Doktora Tez Önerisi Jürilerinin Son Toplanma Tarihi                                                      (Mart ayında yeterliliğini vermiş öğrenciler için) 3 Ekim 2022 Pazartesi
Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Taleplerinin Toplanması için Son Tarih 2 Eylül 2022 Cuma
WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!