Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Misyon ve Vizyon

 Vizyon

Tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek uluslararası bir bilim, kültür ve sanat ortamı oluşturmak.

 Misyon

Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlâki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır. Enstitü, tasavvuf alanında yürüteceği lisansüstü çalışmalar, ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel işbirlikleri, özgün araştırmalar ve ortak projeler ile özellikle Osmanlı Kültür Coğrafyasında üretilmiş olan çalışmaların tetkiki, uluslararası anlamda bilinirliğinin arttırılması, Türkçenin Tasavvuf alanının araştırma dillerinden birisi olarak öneminin ortaya çıkarılmasına katkı sunmayı kendisine özel bir görev edinmiştir. Genel anlamda ise Enstitü, Tasavvuf alanının kavrayıcı, birleştirici ve çok sayıda disiplinle ilişkili olan geniş kapsamlı içeriğinin insanlığın hizmetine sunulması için çalışmalarda bulunacaktır.