Tasavvufa Giriş - Hakkında

TASAVVUFA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI 


TEKNİK ÖZELLİKLER

 

DERSLER

 

Tasavvuf Düşüncesi Muhammed Bedirhan, Dr. Öğr. Üyesi

10 saat

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.


Tasavvuf Klasikleri Niyazi Beki, Prof. Dr.

14 saat

Tasavvuf ilmiyle ilgilenenlerin öğrenmeleri gereken en önemli kaynakların “Tasavvuf Klasikleri” olarak adlandırılan ilk mutasavvıfların hayatı ve ilk tasavvuf ürünleridir. Bu dersin amacı, tasavvufun bir anlamda temel harcı konumundaki ilk tasavvuf eserlerini ve müelliflerinin ilmi ve tasavvufi hayat hikâyelerini özetle anlatmak, bu bilgiler ışığında tasavvufun aslı Kitap ve Sünnetten alındığını gösteren örnekleri hatırlatmaktır. Ayrıca, Dersin kaynak eserlerinde yer alan Arapça örnek metinleri üzerinde müzakere etmek ve öğrencilerimizin Arapça ile de yakınlaşmalarını sağlamaktır.


Tasavvuf Tarihi Muhammed Bedirhan, Dr. Öğr. Üyesi

10 saat

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.


Tasavvufî Türk Edebiyatı Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Bu derste, tasavvufî Türk edebiyatının Orta Asya ve Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yûnus Emre’nin tasavvuf anlayışındaki insan/kul olma değer ve bilinci, ahlak güzelliği ve zengin bir iç dünyaya sahip olmanın yollarına dair tavsiyeleri tasavvuf ve edebiyat sarmalı içinde ele alınacak; bu öğretilerin tespit, tahlil ve terkip yöntemleri öğretilecektir.


Seminerler Sema Süvarioğlu, Dr., Paul Ballanfat, Doç. Dr., Arzu Eylül Yalçınkaya

6 saat


AJANDA


GÜNLER1. DERS2.DERS
09.00 - 11.0011.00 - 13.00
26 Ekim 2018 CumaTasavvuf KlasikleriTasavvufi Türk Edebiyatı
Niyazi BekiEmine Yeniterzi
02 Kasım 2018 CumaTasavvuf TarihiSeminer
Muhammed BedirhanPaul Ballanfat
09 Kasım 2018 CumaTasavvuf KlasikleriTasavvuf Düşüncesi
Niyazi BekiMuhammed Bedirhan
16 Kasım 2018 CumaTasavvuf TarihiTasavvuf Klasikleri
Muhammed BedirhanNiyazi Beki
23 Kasım 2018 CumaTasavvuf KlasikleriTasavvuf Düşüncesi
Niyazi BekiMuhammed Bedirhan
30 Kasım 2018 CumaTasavvuf DüşüncesiSeminer
Muhammed BedirhanSema Süvarioğlu
07 Aralık 2018 CumaTasavvuf TarihiTasavvufi Türk Edebiyatı
Muhammed BedirhanEmine Yeniterzi
14 Aralık 2018 CumaTasavvuf KlasikleriTasavvuf Düşüncesi
Niyazi BekiMuhammed Bedirhan
21 Aralık 2018 CumaTasavvuf TarihiTasavvufi Türk Edebiyatı
Muhammed BedirhanEmine Yeniterzi
28 Aralık 2018 CumaTasavvuf KlasikleriSeminer
Niyazi BekiArzu Eylül Yalçınkaya
04 Ocak 2019 CumaTasavvuf KlasikleriTasavvuf Düşüncesi
Niyazi BekiMuhammed Bedirhan
11 Ocak 2019 CumaTasavvuf TarihiTasavvufi Türk Edebiyatı
Muhammed BedirhanEmine Yeniterzi