Tasavvufa Giriş Eğitim Programı - Hakkında

TASAVVUFA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 11 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 44 saatlik bir eğitim programı
  • 22 Şubat 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında
  • Cuma günleri 09.00 – 13.00
  • Tasavvuf ve Sinema Okumaları Eğitim Programına ücretsiz katılım imkânı ( Ajandada belirtilen tarihlerde)
  • Program ücreti: 2200 TL (KDV Dahil)
  • KESİN KAYIT

 

DERSLER

Tasavvuf Düşüncesi Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yrd.

10 saat

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.


Tasavvuf Klasikleri Niyazi Beki, Prof. Dr.

10 saat

Tasavvuf ilmiyle ilgilenenlerin öğrenmeleri gereken en önemli kaynakların “Tasavvuf Klasikleri” olarak adlandırılan ilk mutasavvıfların hayatı ve ilk tasavvuf ürünleridir. Bu dersin amacı, tasavvufun bir anlamda temel harcı konumundaki ilk tasavvuf eserlerini ve müelliflerinin ilmi ve tasavvufi hayat hikâyelerini özetle anlatmak, bu bilgiler ışığında tasavvufun aslı Kitap ve Sünnetten alındığını gösteren örnekleri hatırlatmaktır. Ayrıca, Dersin kaynak eserlerinde yer alan Arapça örnek metinleri üzerinde müzakere etmek ve öğrencilerimizin Arapça ile de yakınlaşmalarını sağlamaktır.


Tasavvuf Tarihi Muhammed Bedirhan, Dr. Öğr. Üyesi

10 saat

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.


Tasavvufî Türk Edebiyatı Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Bu derste, tasavvufî Türk edebiyatının Orta Asya ve Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yûnus Emre’nin tasavvuf anlayışındaki insan/kul olma değer ve bilinci, ahlak güzelliği ve zengin bir iç dünyaya sahip olmanın yollarına dair tavsiyeleri tasavvuf ve edebiyat sarmalı içinde ele alınacak; bu öğretilerin tespit, tahlil ve terkip yöntemleri öğretilecektir.


Tasavvuf ve Psikoloji Sema Süvarioğlu, Dr. 

6 saat


Tasavvuf ve Sinema Cemalnur Sargut

8 saat

Sufiler, Hakk’ın celali ve cemali isimleriyle âlem perdesinden tecelli ettiğini anlatmak için zaman zaman perde oyunu ya da karagöz-hacivat gibi oyunlara dikkat çekmişlerdir. Eskilerin perde oyunu dediği, bugün beyaz perde olarak da bilinen sinemadır. Tasavvufi açıdan bakıldığında beyaz perdenin önemli yapıtları içerisinde ilahi hakîkat ve hikmetten izler olduğu görülür. Altı hafta olarak planlanan bu çalışma, katılımcılara, hayatı tasavvufi bir bakışla, sinema dili üzerinden değerlendirmede yeni düşünce kapıları aralayacaktır.


AJANDA


2018-2019 Bahar Dönemi
TASAVVUFA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI AJANDASI
TARİH
1. DERS
2.DERS
09.00 - 11.00
11.00 - 13.00
22 Şubat 2019 Cuma
Tasavvuf Düşüncesi
Tasavvufî Türk Edebiyatı
Arzu Eylül Yalçınkaya
Emine Yeniterzi
01 Mart 2019 Cuma
Tasavvuf ve Psikoloji
Tasavvuf Tarihi
Sema Süvarioğlu
Muhammed Bedirhan
08 Mart 2019 Cuma
Tasavvuf Düşüncesi
Tasavvuf Klasikleri
Arzu Eylül Yalçınkaya
Niyazi Beki
15 Mart 2019 Cuma
Tasavvuf ve Psikoloji
Tasavvufî Türk Edebiyatı
Sema Süvarioğlu
Emine Yeniterzi
22 Mart 2019 Cuma
Tasavvuf Klasikleri
Tasavvuf Tarihi
Niyazi Beki
Muhammed Bedirhan
29 Mart 2019 Cuma
Tasavvuf Düşüncesi
Tasavvuf Tarihi
Arzu Eylül Yalçınkaya
Muhammed Bedirhan
05 Nisan 2019 Cuma
Tasavvuf Klasikleri
Tasavvufî Türk Edebiyatı
Niyazi Beki
Emine Yeniterzi
12 Nisan 2019 Cuma
Tasavvuf Düşüncesi
Tasavvuf Tarihi
Arzu Eylül Yalçınkaya
Muhammed Bedirhan
19 Nisan 2019 Cuma
Tasavvuf Klasikleri
Tasavvuf ve Psikoloji
Niyazi Beki
Sema Süvarioğlu
26 Nisan 2019 Cuma
Tasavvuf Düşüncesi
Tasavvuf Tarihi
Arzu Eylül Yalçınkaya
Muhammed Bedirhan
03 Mayıs 2019 Cuma
Tasavvuf ve Psikoloji
Tasavvufi Türk Edebiyatı
Sema SüvarioğluEmine Yeniterzi


TASAVVUF VE SİNEMA OKUMALARI EĞİTİM PROGRAMI AJANDASI
TARİHSAAT
17 Şubat 2019 Pazar09.30 - 11.30
03 Mart 2019 Pazar09.30 - 11.30
24 Mart 2019 Pazar09.30 - 11.30
31 Mart 2019 Pazar09.30 - 11.30