Tasavvufa Giriş Eğitim Programı - Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve ÜSEM’in işbirliği ile tasavvufun temel konularının öğrenilmesine yönelik bir eğitim programı düzenlenmektedir. Açılacak programın tasavvuf ve ilgili konularda çalışmalarda bulunmak isteyenlere daha sonraki çalışmaları için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu program tasavvufla ilgilenen farklı meslek ve yaşam tecrübesine sahip kişilerin merak ettiği ve öğrenmek istediği bilgilere sistematik bir şekilde ulaşmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı grup halinde düzenlenen dersler, toplam 64 saattir. Programa katılım için en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

DERSLER ve HOCALAR

Tasavvuf Doktrinine Giriş: Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

Tasavvuf Tarihine Giriş: Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr., Semih Ceyhan, Doç. Dr.

Metinlerle Tasavvuf: Cemalnur Sargut, Semih Ceyhan, Doç. Dr.

Tasavvufun Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Güncel konular:

 • Tasavvuf ve Nefs Psikolojisi: Nevzat Tarhan, Prof. Dr.
 • Tasavvuf ve Türk İslam Sanatları: Hikmet Barutçugil
 • Tasavvuf ve Müzik: Rahmi Oruç Güvenç, Yard. Doç. Dr.
 • Tasavvuf ve Edebiyat: Emine Yeniterzi, Prof. Dr.
 • Tasavvuf ve Aşk: Emin Işık, Yard. Doç. Dr.
 • Dinlerde Mistik Unsurlar: İsmail Taşpınar, Prof. Dr.
 • Sufilerin Estetik Felsefesi: Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki program broşürünü inceleyebilirsiniz.


TASAVVUFA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI

 • Tasavvuf Doktrinine Giriş: Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.
 • Tasavvuf Tarihine Giriş: Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr., Semih Ceyhan, Doç. Dr.
 • Metinlerle Tasavvuf: Cemalnur Sargut, Semih Ceyhan, Doç. Dr.

 

Tasavvufun Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Güncel konular:

 • Tasavvuf ve Nefs Psikolojisi: Nevzat Tarhan, Prof. Dr.
 • Tasavvuf ve Türk İslam Sanatları: Hikmet Barutçugil
 • Tasavvuf ve Müzik: Rahmi Oruç Güvenç, Yard. Doç. Dr.
 • Tasavvuf ve Edebiyat: Emine Yeniterzi, Prof. Dr.
 • Tasavvuf ve Aşk: Emin Işık, Yard. Doç. Dr.
 • Dinlerde Mistik Unsurlar: İsmail Taşpınar, Prof. Dr.
 • Sufilerin Estetik Felsefesi: Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr. 

FOTOĞRAF GALERİSİ