Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Hakkında

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı tezsiz yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Bahar Döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır.

Program içeriği; tasavvuf doktrini, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal alanın çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, “İslâm düşünce ve tasavvufu” perspektifine dayalı Türkiye kaynaklı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürü konu alan her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Bilimsel içerik danışmanlığı Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç tarafından yürütülmekte olan program, tasavvuf alanının araştırma dilleri olan Osmanlı Türkçesinin öğretimi başta olmak üzere Arapça dil destekli olarak verilmektedir. Arapça öğretimi, öğrencilerin klasik metinlere nüfuzunu artırmak amacıyla programa özgü olarak Osmanlı klasik usulü ile yapılandırılmıştır. Farsça, seçmeli dersler arasında yer almaktadır.

Öğrenci, ayrıca isteğe bağlı olarak bir yıl Arapça Hazırlık Eğitimi alabilmektedir. Arapça Hazırlık Eğitimi, Enstitünün, 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) ile geliştirmiş olduğu özel bir protokol çerçevesinde ARÖMER tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Yüksek Lisans Bilgilendirme Dosyası, 2017-2018 Güz Dönemi