Tasavvuf Musikisi - II. Kur - Hakkında


TASAVVUF MÛSIKÎSİ II. KUR EĞİTİM PROGRAMI

Koordinatör: Vasfi Emre Ömürlü, Doç. Dr. 


TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 8 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 32 saat

  • Pazar günleri 12.00 - 16.00

  • 12 Mart –14 Mayıs 2017 tarihleri arasında

  • Program ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)

  • KAYIT İŞLEMLERİ

KAPSAM

Tasavvuf Mûsıkîsi I. Kur Eğitim Programında katılımcılara, kültürel ve başlangıç seviyesinde bir giriş yapılmakta, Tasavvuf Mûsıkîsini ve genel anlamda Türk Mûsıkîsinin inceliklerine dair konular aktarılmaktadır. Programın II. Kur seminerleri Tasavvuf Mûsıkîsini derinlemesine incelemeye yöneliktir.

Mûsıkînin tasavvuf eğitimindeki yerinden başlayarak,

Tasavvuf Mûsıkîsinde sıkça kullanılan enstrümanlar

                Rebab – Mehmet Refik Kay

                Ney – Hüseyin Özkılıç

                Kudüm, Bendir, Halîle – Oktay Özerden

Türk Mûsıkîsi perdelerinin incelikleri – Bekir Rehâ Sağbaş

Makam Müziğinin İncelikleri – Lâle Akay

Tasavvuf Mûsıkîsinin başyapıtları (Nâdîde Eserler serisi)

Türk Mûsıkîsinin temel makamları (Makam Müziği serileri – Lâle Akay, Elif Ömürlü Uyar)

Tasavvuf Mûsıkîsinin önemli formları

                Mirâciye – Nâil Kesova

                Durak ve Mersiye – Mustafa Doğan Dikmen

Ses Teknikleri – Bahri Güngördü

Konuları üzerinde durulacaktır.