Meşkûre Sargut Hâtırasına "Kadın ve Tasavvuf" Sempozyumu


Tasavvuf Eğitim Programlarımızın Değerli Katılımcıları,

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü olarak eğitim programları ve çeşitli etkinlikler kapsamında bir dönemi daha birlikte idrak ettik. Enstitümüz bu sene, Katılım Belgeleri Takdim Töreni öncesinde, muhterem Meşkûre Sargut Hanımefendi’nin aramızdan ayrılışlarının beşinci sene-i devriyesi hâtırasına “Kadın ve Tasavvuf” başlıklı sempozyumu düzenlemektedir.

Sempozyumun ardından,  2017-2018 Güz Dönemi Tasavvuf Eğitim Programları Katılım Belgeleri Takdim Töreni gerçekleştirilecektir.

Tüm öğrencilerimizle birlikte olmayı diler, katılımlarınızdan şeref duyarız.

Sempozyum davetiyesi için TIKLAYINIZ

Sempozyum programı için TIKLAYINIZ

***SEMPOZYUM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYONUNDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAKTIR.  http://tv.uskudar.edu.tr/


PROGRAM

Meşkûre Sargut Hatırasına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu - 10 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ

Açılış Konuşmaları . 09.40 – 10.30
Kısa Film

I. Oturum . 10.30 – 11.50 / Oturum Başkanı: Dr. Asuman KULAKSIZ

İlâhe KURŞUN
“Çağdaş Türk Sûfi Kadınlarından Meşkûre Sargut’un Hayatı ve Eserleri”

Hümeyra LİVATYALI
“Mutasavvıf Kadında Analık Vasfı: Meşkûre SARGUT”

Kerim GÜÇ
“Kāli Hâle çevirmiş bir kadın derviş”

Ara/Öğle Yemeği . 11.50 – 14.00

II. Oturum . 14.00 – 15.40
Oturum Başkanı: Cemâlnur SARGUT /

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
“Klâsik Türk Şiirinde Dînî ve Tasavvufî Hüviyet Taşıyan Kadın Şahsiyetler”

Arzu Eylül YALÇINKAYA
“Meşkûre Sargut’un Yayınlanmamış Romanı: Cumartesi Sohbetleri”

Hayat Nur ARTIRAN
“Yakın Zamanımızın Müstesnâ Sûfilerinden Semiha Bedri Göknil Hanımefendi”

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK
“Geçmişten Günümüze Tanınmış Kadın Sûfiler ve Tasavvuf İlmine Katkıları”

Tasavvuf Eğitim Programları Katılım Belgeleri Takdim Töreni
16.00 – 17.00
-------------------------------------------------------
Tarih: 10 Şubat 2018
Saat: 09:40-17:00
Yer: Üsküdar Üniversitesi / Merkez Yerleşke - Nermin Tarhan Salonu